Beijing Foreign

Studies University

Kierunki studiów II stopnia

2019年04月15日


Kierunki studiów II stopnia

Prawo cywilne i handlowe

Prawo międzynarodowe

Prawo własności intelektualnej

Sądownictwo międzynarodowe i egzekwowanie prawa

Chińskie i zagraniczne systemy polityczne

Socjalizm naukowy i międzynarodowe ruchy komunistyczne

Politologia

Stosunki międzynarodowe

Dyplomacja

Zarządzanie publiczne i dyplomatyczne

Studia regionalne

Dziennikarstwo

Komunikacja

Lingwistyka i lingwistyka stosowana

Język i pismo chińskie

Starożytna literatura chińska

Komparatystyka i literatura obca

Język i literatura angielska

Język i literatura rosyjska

Język i literatura francuska

Język i literatura niemiecka

Język i literatura japońska

Język i literatura hiszpańska

Język i literatura arabska

Języki i literatura europejska

Języki i literatura azjatycko-afrykańska

Lingwistyka obca i lingwistyka obca stosowana

Komparatystyka i badania międzykulturowe

Translatoryka

Polityka językowa i planowanie

Nauczanie języka chińskiego jako obcego

Badania regionalne Azji i Afryki

Prawo międzynarodowe i zarządzanie regionalne

Biznes międzynarodowy i zarządzanie regionalne

Stosunki międzynarodowe i badania regionalne

Komunikacja międzynarodowa

Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem

Handel międzynarodowy i zarządzanie inwestycyjne

Logistyka międzynarodowa i zarządzanie dostawami

Zarządzanie wielonarodowe i zarządzanie informacją

Tytuły studiów II stopnia:

Magister translatoryki

Magister nauczania języka chińskiego jako obcego

Magister finansów

Magister biznesu międzynarodowego2 West Third Ring Road,100089 Beijing, China

Copyright@BFSU.Support by ITC