Beijing Foreign

Studies University

Jednostki badawcze

2019年04月15日


Jednostki badawcze

Chińskie Centrum Studiów nad Nauczaniem Języków Obcych

Centrum Studiów Europy Środkowowschodniej

Centrum Studiów Japonistycznych

Centrum Studiów Brytyjskich

Centrum Studiów Kanadyjskich

Centrum Studiów Rozwoju Narodowego Potencjału Językowego

Pekińska Baza Badawcza Zagranicznej Wymiany Kulturowej i Kultur Światowych

Innowacyjne Centrum Promocji Kultury Chińskiej za Granicą

Chińskie Centrum Testowania Języków Obcych

Instytut Studiów Historii Powszechnej

Pekińskie Centrum Studiów Japonistycznych

Chińskie Centrum Studiów Sinologii Zagranicznych

Instytut Literatury Zagranicznej

Instytut Studiów Języków Obcych

Instytut Spraw Międzynarodowych

Centrum Studiów nad Językami i Kulturami Światowymi

Centrum Studiów Dyplomacji Publicznej

Centrum Studiów ONZ i Organizacji Międzynarodowych

Centrum Studiów Prawnego Systemu Antykorupcyjnego w Chinach i za Granicą

Światowe Centrum Informacyjne Studiów Azjatyckich

Instytut Szkolnictwa Wyższego

Centrum Studiów Prawa Edukacyjnego w Chinach i za Granicą PUJO

Centrum Studiów Języków i Kultur Afrykańskich

Instytut Studiów nad Jedwabnym Szlakiem

Centrum Studiów Prawa Własności Intelektualnej PUJO

Centrum Zjednoczonych Emiratów Arabskich PUJO

Centrum Studiów Kultury Germańskiej

Centrum Języka Rosyjskiego

Centrum Studiów Rozwiązywania Sporów Międzynarodowych

Centrum Studiów Prawa Anglo-Amerykańskiego

Pozauczelniana Baza Kształcenia Prawnego PUJO

Centrum Studiów Kanadyjskich PUJO

Centrum Studiów Francuskojęzycznego Obszaru Belgii PUJO

Centrum Badań Quebec

Centrum Badań Szwajcarskich PUJO

Centrum Studiów Tłumaczeń Języka i Kultury

Centrum Studiów Stosunków Wschodu i Zachodu

Centrum Studiów Genderowych i Światowych

Centrum Studiów Języka Angielskiego w Biznesie

Centrum Studiów Zarządzania Międzykulturowego

Centrum Studiów Systemowych i Przemysłowych

Centrum Studiów Organizacji i Strategii Przedsiębiorstw

Centrum Studiów Zarządzania

Centrum Studiów Gospodarki Światowej i Gospodarek Krajowych

Instytut Studiów Finansów i Biznesu Międzynarodowego

Centrum Studiów Krajów G20

Centrum Studiów Europy Środkowowschodniej

Centrum Studiów Fińskich

Narodowe Centrum Studiów nad Nauczaniem Języków Obcych Online

Centrum Studiów Afryki i Azji Zachodniej

Centrum Badań Azji Południowo-Wschodniej

Centrum Korei Południowej i Północnej

Centrum Studiów i Nauczania Języka Koreańskiego

Centrum Badań Azji Południowej

Instytut Języka i Kultury Sirindhorn

Chińskie Centrum Studiów Malajskich

Centrum Studiów Amerykańskiej Literatury Chińskiej Emigracji

Centrum Lingwistyki i Lingwistyki Stosowanej przy Wydziale Anglistyki

Centrum Studiów Literatury Anglo-Amerykańskiej

Centrum Studiów Amerykańskich

Centrum Studiów Tłumaczeniowych

Centrum Studiów Brytyjskich

Centrum Studiów Australijskich

Centrum Studiów Irlandzkich

Centrum Studiów Kanadyjskich

Centrum Komunikacji Międzynarodowej

Centrum Studiów Międzykulturowych Wydziału Anglistyki PUJO

Centrum Studiów Emigracji Chińskiej

Komitet Rozwoju i Badań Kadry Nauczycielskiej Wydziału Anglistyki

Instytut Ekonomii Światowej

Instytutu Filozofii i Kultury

Centrum Badań nad Księgą Przemian i Konfucjanizmem PUJO

Centrum Studiów Przemysłu Kulturowego

Centrum Informacyjne Nauczania Języka Chińskiego na Świecie

Centrum Studiów Komparatystycznych i Badań Międzykulturowych

Centrum Studiów i Rozwoju Zasobów Nauczania Języka Chińskiego na Świecie PUJO

Centrum Studiów Języka Angielskiego do Zastosowań Specjalnych

Chińsko-Kanadyjskie Centrum Wymiany Kulturowo-Edukacyjnej

Centrum Studiów nad Sri Lanką

Centrum Indonezyjskie

Centrum Badań Języka i Kultury Łacińskiej

Centrum Studiów Polskich

Centrum Studiów Medialnych

Centrum Badań Etyki i Polityki Mediów

Centrum Studiów Meksykańskich

Centrum Studiów Krajów i Obszarów Francuskojęzycznych

Centrum Studiów Europy Północnej

Centrum Studiów Prawa Chińskiego i Afrykańskiego

Centrum Studiów Współczesnej Literatury Francuskiej2 West Third Ring Road,100089 Beijing, China

Copyright@BFSU.Support by ITC