Beijing Foreign

Studies University

School of English and International Studies (SEIS)

发布时间:2019-05-30

The School of English and International Studies (SEIS) ble grunnlagt i 1944. Den består av to avdelinger –Department of English Language & Literature og The Department of Translation and Interpreting. Det er anerkjent som en av de mest fremtredende utdannings- og forskningsinstitusjoner for det engelske språket i Kina. Vi tilbyr tverrfaglige kurs som fører til bachelorgrader, mastergrader og ph.d. Vi tar sikte på å utdanne høyt kvalifiserte kandidater med både språklige og faglige ferdigheter og det er det som har gitt oss et rykte som en topp universitet både i Kina og internasjonalt.

SEIS har utviklet seg til et flaggskip ved BFSU og er ledende i Kina innenfor undervisning og forskning på engelsk språk og litteratur, samt oversettelse og tolkning. Våre studieprogrammer gir våre studenter en solid engelsk, en bred kunnskap, en internasjonal visjon og evne til kritisk tenkning og samarbeid. Målet med vår masterstudie er å utvikle nyutdannede som er flytende i engelsk og som kan både oversette og tolke. De har bred kunnskap innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, og har evnen til uavhengig forskning og utforske nye områder. På SEIS har vi i dag tatt inn 599 studenter på våre studieprogrammer, 381 på mastergrader og 87 på ph.d-programmer.

På SEIS legger vi stor vekt på internasjonal utveksling og samarbeid. Vi har strategiske partnerskap med 30 utenlandske universiteter inkludert Lancaster University, Columbia University, University of Adelaide, University of Toronto, University of Auckland. På SEIS tilbyr vi også våre studenter et bredt spekter av muligheter til å reise utenlands for å studere på for eksempel utvekslingsprogrammer, kortsiktige utenlandsopphold, kortvarige programmer og sommerskoler. SEIS tilbyr også utenlandske studenter mulighet til å studere sammen med de andre kinesiske studentene ved BFSU.

SEIS alumni er meget konkurransedyktige. De jobber i offentlige institusjoner, statsforetak, multinasjonale selskaper, media, forlag, oversettelseselskaper, advokatfirmaer og regnskapsbedrifter så vel som innenfor utenlandske handel, kultur og utdanning. Hvert år reiser om lag 30 % av våre kandidater til utlandet for å ta master- og doktorgrader ved universiteter slik som University of Oxford og Harvard University. Siden SEIS ble grunnlagt for mer enn 70 år siden, har vi lært opp et stort antall dyktige og godt kvalifiserte kandidater. Mange av dem har utmerket seg som diplomater, forretningsfolk, journalister, oversettere, tolker, lærere og forskere. Blant våre alumni er Li Zhaoxing, tidligere kinesiske utenriksministeren; Sun Zhenyu, tidligere kinesisk ambassadør til WTO; Zhang Yesui, kinesiske viseutenriksministeren; Fu Ying, tidligere kinesiske viseutenriksministeren; Jin Liqun, leder av den asiatiske Infrastructure Investment Bank (AIIB); Zhang Qiyue, kinesisk generalkonsul i New York; Yang Lan, berømte TV-vert; Xu Gehui, berømte TV-vert; Sun Ning, oversetter i det kinesiske utenriksdepartementet.

SEIS har utviklet seg til en skole med høy faglig kompetanse og en gruppe lærere med mye undervisningserfaring som er dedikerte til sitt arbeid. SEIS har 87 heltidsansatte inkludert 27 professorer og 28 førsteamanuenser. 66 av våre ansatte har doktorgrad. SEIS har bygget et veldig godt rykte og setter eksempel for engelskundervisning i Kina.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

KONTORET FOR INTERNASJONAL UTVEKSLING OG SAMARBEID

KONTORET FOR CONFUCIUS INSTITUTTER

KONTORET FOR UTENLANDSKE STUDENTER

UNIVERSITETETS ADMINISTRASJONSKONTOR

Copyright@BFSU.Support by ITC