Beijing Foreign

Studies University

OM BFSU

2019年04月15日


Beijing Foreign Studies University, eller BFSU, er et prestisjefylt universitet under direkte forvaltning av det kinesiske utdanningsdepartementet. Det er et av Kinas beste universiteter og står på listen over Prosjekt 985 og Prosjekt 211 som omfatter de beste universiteter i Kina. BFSU er et av Kinas eldste språkuniversiteter som tilbyr både flest fremmedspråkstudier og studieprogrammer på forskjellige nivåer. BFSU ligger i Haidian distriktet i Beijing og er delt i to campuser – vestcampus og østcampus.

I 1941 startet BFSU som den russiske språkbataljonen under tredje avdeling av “Folkets anti-japanske militære og politiske skole”. Universitetet ble senere omdøpt til Yan’an Foreign Languages School under direkte ledelse av Kommunistpartiets Sentralutvalg. Etter etableringen av Folkerepublikken Kina, ble skolen satt under ledelse av Utenriksdepartementet. Den ble omdøpt til Beijing Foreign Languages Institute i 1954 og slått sammen med Beijing Russian Institute i 1959. Siden 1980 har instituttet vært under direkte ledelse av Utdanningsdepartementet. I 1994 fikk det det nåværende navnet Beijing Foreign Studies University (BFSU). I dag tilbyr BFSU 98 fremmedspråk og studier på forskjellige nivåer, inkl. ph.d.-programmer i diverse fremmed språk og litteratur, kinesisk språk og litteratur, journalistikk og kommunikasjon, statsvitenskap, jus, ledelse og ingeniørvitenskap, osv.

I de seneste 74 år er 90.000 studenter blitt ferdigutdannet fra BFSU. BFSU tjener som en viktig utdanningsbase for kvalifiserte fagfolk med språkkompetanse som etter endt utdannelse arbeider som diplomater, oversettere/tolker, forretningsmenn, journalister, jurister og bankfolk. F. eks. blant BFSUs alumner som arbeider eller har arbeidet for Utenriksdepartementet, har det gjennom tiden vært over 400 ambassadører og 1000 ambassaderåd. På grunn av dette er BFSU kjent som “diplomatvuggen”.No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

KONTORET FOR INTERNASJONAL UTVEKSLING OG SAMARBEID

KONTORET FOR CONFUCIUS INSTITUTTER

KONTORET FOR UTENLANDSKE STUDENTER

UNIVERSITETETS ADMINISTRASJONSKONTOR

Copyright@BFSU.Support by ITC