Beijing Foreign

Studies University

Fakultet for europeiske språk og kultur

发布时间:2019-05-30

The School of European Languages and Cultures (SELC) ved BFSU ble grunnlagt i 1954. Den har en lang historie preget av tradisjon der det undervises i flere av de mindre brukte europeiske språk enn noen annen utdanningsinstitusjon i Kina. På SELC undervises det i 23 forskjellige språk, hvorav 15 kun er undervist ved SELC i Kina. Fakultetet består blant annet av Senter for Sentral- og Øst-europeiske studier og en nasjonal forskningsbase for regionale og landstudier utpekt av det kinesiske utdanningsdepartementet. Vårt fakultet har også flere andre forskningssentre blant annet The Finnish Studies Center, The Polish Studies Center, and The Nordic Studies Center. I løpet av de siste 60 årene, har SELC utviklet seg til å være et sted i Kina som har spesialisert seg på de mindre brukte europeiske språk, og er i dag den viktigste basen for både europeiske land, regionale og språkstudier i dette landet. I tillegg spiller vi en viktig rolle i den kulturelle og pedagogiske utveksling mellom Kina og Europa.

Vårt fakultet tilbyr bachelor-, master- og ph.d- utdanning. I 2015 er det 409 studenter på våre studieprogrammer, 24 på våre mastergrader og vi har 10 ph.d- studenter. Vårt mål er å utdanne høyt kompetente studenter med flerspråklige ferdigheter og dyp kulturell og sosial kunnskap. Foruten språkstudier kan studentene ta kurs i nasjonale og regionale studier og kulturstudier. De fleste av våre studenter bor seks måneder til ett år i utlandet. De har også rikelig anledning til å ta en dobbelgrad i engelsk eller studere et tredje eller fjerde språk.

Vårt fakultet har 49 ansatte, inkludert 48 lærere. 5 professorer (inkludert 4 doktor veiledere) og 13 førsteamanuenser. 14 av våre lærere har doktorgrader. Vi legger vekt på utdanning og forskning. Vi publiserer en rekke faglige tidsskrifter slik somEastern Europe, Chinese Journal of European Languages and CulturesogEuropean Language Teaching and Learning. Fakultetet har utviklet flere lærebøker og oppslagsverk. Videre har vi vært ansvarlig for et stort antall litterære oversettelser. De inkluderer prof. Yi Lijun, prof. Feng Zhichen, prof. Gong Kunyu, prof. Wang Jun og prof. Ding Chao, alle anerkjente og har vunnet høye utmerkelser i sine respektive felt.

Som nevnt spiller SELC en viktig rolle i pedagogisk og kulturell utveksling mellom Kina og Europa. I denne sammenheng får vi hvert år et stort antall delegasjoner fra Europa.

Samtidig som vi introduserer europeiske språk og kulturer til Kina, spiller vi også en aktiv rolle i å innføre kinesisk språk og kultur til europeiske land. Våre lærere har fungert som ledere av Konfucius instituttet ved Universitetet i Budapest i Ungarn, Krakow i Polen, Sofia i Bulgaria, Palacky Universitetet i Tsjekkia og på La Sapeinza University i Roma.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

KONTORET FOR INTERNASJONAL UTVEKSLING OG SAMARBEID

KONTORET FOR CONFUCIUS INSTITUTTER

KONTORET FOR UTENLANDSKE STUDENTER

UNIVERSITETETS ADMINISTRASJONSKONTOR

Copyright@BFSU.Support by ITC