Beijing Foreign 

Studies University

Bachelorဘြဲ႔အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား

2019年04月15日


ေပက်င္းႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္၏Bachelorဘြဲ႔အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ာ

စဥ္

အထူးျပဳဘာသာရပ္

စဥ္

အထူးျပဳဘာသာရပ္

၁။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ၄၀။ ပါရွားဘာသာစကား
၂။ ရွရွားဘာသာစကား ၄၁။ ဟိန္ဒီဘာသာစကား(HindiLanguage)
၃။ ျပင္သစ္ဘာသာစကား ၄၂။ အူရဒူဘာသာစကား
၄။ ဂ်ာမနီဘာသာစကား ၄၃။ ဖိလစ္ပုိင္ဘာသာစကား
၅။ ဂ်ပန္ဘာသာစကား ၄၄။ ဆလုိေဗးနီးယားဘာသာစကား
၆။ စပိန္ဘာသာစကား ၄၅။ အက္(စ)တုိးနီးယားဘာသာစကား
၇။ ေပၚတူဂီဘာသာစကား ၄၆။ လက္ထဗီးယားဘာသာစကား
၈။ အာရပ္ဘာသာစကား ၄၇။ Lithuania ဘာသာစကား
၉။ အီတလီဘာသာစကား ၄၈။ အုိင္းရစ္ဘာသာစကား
၁၀။ ဆြီဒင္ဘာသာစကား ၄၉။ ေမာ္လ္တာဘာသာစကား
၁၁။ ကေမၺာဒီးယားဘာသာစကား ၅၀။ ဘဂၤါလီဘာသာစကား
၁၂။ ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား ၅၁။ ခါဇာဘာသာစကား
၁၃။ လာအုိဘာသာစကား ၅၂။ ဥဇဗက္ကစၥတန္ဘာသာစကား
၁၄။ ျမန္မာဘာသာစကား ၅၃။ ဇူလူဘာသာစကား(Zulu Language)
၁၅။ ထုိင္းဘာသာစကား ၅၄။ လက္တင္ဘာသာစကား
၁၆။ အင္ဒုိနီးရွားဘာသာစကား ၅၅။ ကာဂ်စ္စတန္ဘာသာစကား
၁၇။ မေလးရွားဘာသာစကား ၅၆။ ပက္ရွ္တဲဘာသာစကား
၁၈။ ဆင္ဂလီဘာသာစကား ၅၇။ အမ္ဟာရာဘာသာစကား
၁၉။ တူရကီဘာသာစကား ၅၈။ သကၠတပါဠိဘာသာစကား
၂၀။ ေျမာက္ကုိရီးယားဘာသာစကား ၅၉။ ဆိုမာလီဘာသာစကား
၂၁။ ဆြာဟီလီဘာသာစကား ၆၀။ နီေပါဘာသာစကား
၂၂။ Hausa ဘာသာစကား ၆၁။ တမီလ္ဘာသာစကား(Tamil Language)
၂၃။ ပုိလန္ဘာသာစကား ၆၂။ တူကုမာန္ဘာသာစကား(TurkmenLanguage)
၂၄။ ခ်က္ဘာသာစကား(သုိ႔)


ခ်က္ကုိစလုိဗက္ကီးယားဘာသာစကား

၆၃။ ကာတာလန္ဘာသာစကား(Catalan Language)
၂၅။ ဟန္ေဂရီဘာသာစကား ၆၄။ ရြရုပါးဘာသာစကား(Yoruba Language)
၂၆။ ရုေမးနီးယားဘာသာစကား ၆၅။ ဘာသာျပန္ပညာ
၂၇။ ဘူလ္ေဂးရီးယားဘာသာစကား ၆၆။ ႏုိင္ငံတကာစီပြားေရးႏွင္႔ကုန္သြယ္ေရး
၂၈။ စလုိဗက္ဘာသာစကား (Slovak Language) ၆၇။ ဘ႑ေရးပညာ
၂၉။ ဆားဗီးဘာသာစကား(Serbian Language) ၆၈။ အီလက္ထရြန္နစ္စီပြားေရး (E-Commerce)
၃၀။ Croatian ဘာသာစကား ၆၉။ စီးပြားစီမံ(Business Administration)
၃၁။ Albanianဘာသာစကား ၇၀။ ျပန္ၾကားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္႔သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္
၃၂။ ဖင္လန္ဘာသာစကား ၇၁။ စာရင္းကုိင္ပညာ
၃၃။ ယူကရိန္းဘာသာစကား ၇၂။ သံတမန္ေရးရာ
၃၄။ ေဟာ္လန္ဘာသာစကား ၇၃။ သတင္းပညာ(Journalism)
၃၅။ ေနာ္ေ၀းဘာသာစကား ၇၄။ ဥပေဒ
၃၆။ ဒိန္းမတ္ဘာသာစကား ၇၅။ ႏုိင္ငံတကာတရုတ္ဘာသာစကားသင္ၾကားေရး
၃၇။ အုိက္စလန္ဘာသာစကား ၇၆။ တရုတ္ဘာသာစကားစာေပပညာ
၃၈။ ဂရိဘာသာစကား ၇၇။ ကြန္ျပဴတာသိပၸံႏွင္႔နည္းပညာ
၃၉။ ေဟျဗဲဘာသာစကား ၇၈။ ႏုိင္ငံေရးႏွင္႔စီမံခန္႔ခြဲေရးပညာ

မွတ္ခ်က္ – သကၠတ ႏွင္႔ ပါဠိဘာသာစကားမွာ ဘာသာစကားအမ်ိဳးအစားျခင္းမတူပါ။ တကၠသုိလ္တြင္

မြန္ဂုိဘာသာစကား၊ အာေမးနီးယားဘာသာစကားသင္တန္းမ်ားလည္း ဖြင္႔လွစ္ထားပါသည္။ ယခုအခါ ႏုိ္င္ငံျခားဘာသာစကားေပါင္း ၆၇ မ်ိဳးရွိပါသည္။
လိပ္စာ - တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ အေနာက္ဟိုင္တရန္႔ရပ္ကြက္၊ စာတုိက္အမွတ္100089။

ႏုိင္ငံတကာႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန:

ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴရုံးခန္း

ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္မ်ား၏ေက်ာင္းသားေရးရာရုံးခန္း

ေက်ာင္းရုံး

Copyright@BFSU.Support by ITC