Home < درباره دانشگاه < مناظر دانشگاه
Student Life

کتابخانه

کتابخانه دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن در حال حاضر مجموعه ای از کتاب ها به 74 زبان از جمله چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی، آلمانی، اسپانیایی، ژاپنی و عربی دارد.

Student Life

زندگی دانشجویی

شما انتخاب های زیادی برای مطالعه و تفریح در دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن دارید، مانند رفتن به کتابخانه و باشگاه.

Student Life

فعالیت دانشجویی

دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن فعالیت های رنگارنگ مانند آکادمیک، فرهنگی و سرگرمی را برای دانشجویان سازماندهی می کند و صحنه ای را برای آنها فراهم می کند تا خود را نشان دهند.