Home < آموزش < دانشکده ها

دانشکده مطالعات آسیایی

Updated: 19.08.2021


非洲学院(1).jpg


رشته زبان فارسی در دانشکده مطالعات آسیایی تاسیس شده است که در سال 2009 شروع به پذیرش دانشجویان کرد و هر چهار سال یک بار در مقطع کارشناسی جذب می کند. در حال حاضر پنج مدرس چینی ددانشکده مطالعات آسیایی قبلاً به عنوان کالج زبان های آسیایی و آفریقایی شناخته می شد که در سال 1961 تأسیس شد. در میان دانشکده های زبان های خارجی در چین این دانشکده از دانشکده هایی است که بیشترین رشته های زبان آسیایی و طولانی ترین سابقه را دارد. در حال حاضر دانشکده مطالعات آسیایی سی تا رشته زبان آسیایی راه اندازی می کند.

ر دانشکده مطالعات آسیایی هستند که متعلق به گروه فارسی و گروه مطالعات منطقه ای هستند و در زمینه های زبان و ادبیات فارسی، تبادلات فرهنگی بین چین و ایران، مطالعات منطقه ای در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و فوق دکترا پژوهش می کنند. فارغالتحصیلان فارسی زبان عمدتاً در وزارتخانهها، شرکتها ، اداره های محلی و دانشگاه ها کار می کنند و یا در دانشگاههای داخل و خارج از کشور تحصیل میکنند.