Home < اخبار

دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن مراسم اعزامی تمرین کارآموزی دانشجویان در کشورهای خارجی در سال ۲۰۲۳ "تمدن جهانی و مسئولیت جوانان" رو برگزار کرد

Updated: 20.07.2023

در 30 ژوئن، دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن مراسم اعزامی تمرین کارآموزی دانشجویان در کشورهای خارجی در سال ۲۰۲۳ رو برگزار کرد. مهمانانی از وزارت آموزش و پرورش، دفتر تمدن مرکزی، کمیته مرکزی لیگ جوانان، شرکت گروه ساخت راه آهن چین، گروه ارتباطات چین، گروه بین المللی فو وه، بانک چین، گروه علی بابا، گروه جینگ دونگ، چاینا دیلی، خبرگزاری شین هوا، وابسایت مردم و سایر واحدها در این رویداد حضور داشتند.

یانگ دان، رئیس دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن و معاون دبیر کمیته حزب کمونیست چین در دانشگاه، سخنرانی ای با عنوان "انجام ماموریت جهانی و نمایش تصویر چین" ایراد کرد. وانگ جیان بین، استاد رهبری پروژه "شناخت مردم آلمان در باره ابتکار یک کمربند و یک جاده" ، نینگ کیانگ، استاد رهبری پروژه "گروه پژوهشی فرهنگ و هنر ملی متنوع کشورهای در امتداد "کمربند و جاده"، لینگ فو، یکی از اعضای گروه پژوهشی "کنار جنگل توس" و شن ییشو، یکی از اعضای پروژه «کلاس درس کاروان» به ترتیب سخنرانی کردند


یانگ دن خروج رسمی گروه تمرین و کاراموزی خارج از کشور سال 2023 را اعلام کرد و مهمانان پرچم هایی را به معلمان رهبری 43 گروه ارائه دادند.

"تمدن جهانی و مسئولیت جوانان" فعالیت تمرین و کاراموزی در خارج از کشور اولین پروژه کاراموزی در دانشگاه های چین با موضوع کاراموزی در خارج از کشور است که به طور مستقل توسط معلمان رشته های مختلف ثبت نام شد و برای همه دانشجویان در دانشگاه است. در سال 2023، دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن بیش از 500 معلم و دانشجو را با مجموع 43 گروه برای انجام کاراموزی در پنج قاره خارج از کشور اعزام خواهد کرد.