Home < اخبار

یانگ دان، رئیس دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن، مصاحبه اختصاصی با "امروز"سازمان ملل متحد، مجله رسمی سازمان ملل متحد را پذیرفت

Updated: 03.08.2023

اخیراً تنها مجله رسمی سازمان ملل متحد "امروز"سازمان ملل متحد مصاحبه ای با یانگ دان، رئیس و معاون کمیته حزبی دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن تحت عنوان "تایید مجدد ارتباطات بین المللی از طریق زبانها" منتشر کرد.

در طول این مصاحبه، یانگ دان فلسفه و تجربه عملی  دانشگاه را در ترویج ارتباطات بین المللی از طریق آموزش زبان و خدمات به اشتراک گذاشت، دستاوردهای دانشگاه در ترویج همکاری های بین المللی در آموزش زبان های خارجی را معرفی کرد، و به سوالاتی در مورد چالش ها و فرصت هایی که توسط فناوری های جدید مانند هوش مصنوعی در عصر اطلاعات برای بشر پاسخ کرد.