Home < اخبار

رئیس دانشگاه لتونی، آقای اندلیچیز مویرینکس، ازدانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن بازدید کرد

Updated: 17.08.2023

در 31 ژوئیه، رئیس دانشگاه لتونی، آقای اندلیچیز مویرینکس، ازدانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن بازدید کرد. وانگ دینگهوا، دبیر کمیته حزب کمونیست در دانشگاه، در این جلسه شرکت کرد. دو طرف در مورد همکاری در زمینه های اموزش و پژوهش زبان، مطالعات منطقه ای کشور، اموزش معلمان، انتشارات مشترک و سازماندهی کنفرانس های دانشگاهی تبادل نظر کردند.