Home < اخبار

کارل ردزوی، رئیس اجرایی و معاون اول دانشگاه استونی بروک، از دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن بازدید کرد

Updated: 17.08.2023

در 9 آگوست، کارل دبلیو. لخوز، رئیس اجرایی و معاون اول دانشگاه استونی بروک در ایالات متحده و هیئت همراه از آن بازدید کردند. یانگ دان، رئیس و معاون دبیر کمیته حزب دانشگاه مطالعات خارجی پکن برای برگزاری این مراسم دعوت شد. با او صحبت می کند دو طرف در خصوص انجام همکاری های چند میدانی و عمیق تبادل نظر کردند.