Home < اخبار

مراسم افتتاحیه دانشجویان سال 2023 در دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن برگزار شد

Updated: 06.09.2023

در 4 سپتامبر 2023، مراسم افتتاحیه دانشجویان سال 2023 دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن با شکوه در سالن ورزشی پردیس شرق برگزار شد. 3267 دانشجوی جدید به خانواده دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن پیوستند و سفر جدیدی زندگی را آغاز کردند.

وانگ دینگهوا، دبیر کمیته حزب کمونیست در دانشگاه، یانگ دن، معاون دبیر کمیته حزب و رئیس دانشگاه، وآقای آی پینگ، فارغ التحصیل دانشگاه در سال 1973 و معاون سابق بخش راوبط بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، در مراسم افتتاحیه شرکت کردند.


یانگ دن سخنرانی به تحت عنوان "یک دانشجوی دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن وفادار به کشور، حرفه ای و ظریف باشید" و استقبال گرم و تبریک به دانشجویان جدید سال 2023 را ابراز کرد. وانگ دینگهوا نشان دانشگاه را پوشاده و کارت های دانشگاه را برای نمایندگان دانشجویان جدید صادر کرد. تمام دانشجویان جدید نشان مدرسه را با هم پوشیدند و رسما "دانشجویان دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن" شدند.