HOME > Úvod do BFSU > Kampus > Content

Knihovna

Updated: 2021-07-12

Knihovna Pekingské univerzity zahraničních studií má v současné době sbírku knih v 74 jazycích, včetně čínštiny, angličtiny, francouzštiny, ruštiny, němčiny, španělštiny, japonštiny a arabštiny. Knihovna obsahuje celkem téměř 1,57 milionu svazků literatury, téměř 2,16 milionu elektronických knih, 1 081 čínských a cizojazyčných novin a periodik, více než 10 000 kusů různých audiovizuálních materiálů, více než 38 000 plnotextových elektronických časopisů v čínštině a cizích jazycích, 107 čínských a cizojazyčných databází a devět samostatně vytvořených databází se speciálními funkcemi. Sbírka je zaměřena především na studium jazyků, literatury a kultury a s akademickým rozvojem univerzity neustále přibývá knih věnujících se právu, diplomacii, ekonomii, žurnalistice a managementu.

Na celkové ploše 23 000 metrů čtverečních šestipatrová knihovna poskytuje více než 2 200 míst pro čtení, 18 studoven, akademické posluchárny, sály určené pro akademické semináře a školicí místnosti. Nacházejí se zde také kulturní a relaxační místa, jako jsou výstavní síně a kavárny.

Knihovna má Wi-Fi připojení a speciální zařízení umožňující vrátit vypůjčené knihy 24 hodin denně. Dále jsou zde k dispozici tiskárny, kopírky, skenery, zařízení pro půjčování a vracení knih, elektronické navigátory, čtečky elektronických novin a další samoobslužná zařízení. Součástí knihovny jsou prostory určené pro elektronické čtení a multimediální vzdělávání. Nechybí ani přehledné informační displeje.


Knihovna BFSU je v souladu s univerzitní filozofií vzdělávání, které má být mezinárodní, osobité a na nejvyšší úrovni, orientovaná na návštěvníky a rychle reaguje na změny ve znalostní ekonomice a digitálním rozvoji. Poskytuje čtenářům kompletní informační služby a akademickou podporu prostřednictvím bohaté sbírky zdrojů, pohodlného vzdělávacího prostředí, uživatelsky přívětivých služeb a špičkového vybavení. Jejím cílem je shromažďovat akademické a jiné zdroje v cizích jazycích a stát se tak nejen studnicí studijních materiálů, ale i centrem kulturní výměny pro mezikulturní a vnitrouniverzitní integraci.