HOME > Zprávy > Content

Fakulta mezinárodního obchodu BFSU získala akreditaci AACSB

Updated: 2023-08-24

Asociace pro pokročilé vysokoškolské obchodní školy (AACSB) vydala oznámení, že Fakulta mezinárodního obchodu Pekingské univerzity zahraničních studií získala mezinárodní akreditaci AACSB. Akreditace, platná po dobu pěti let, byla fakultě udělena na základě výsledků přísného hodnoticího procesu, který provádí Počáteční akreditační komise a Akreditační rada AACSB.