HOME > Úvod do BFSU > BFSU v číslech
>O univerzitě
>Motto a znak univerzity
>Současné vedení
>BFSU v číslech
>Kampus
>Kontakty

BFSU v číslech

Studenti Více než 5700 studentů standardního bakalářského programu
Více než 3900 postgraduálních studentů (doktorské a magisterské studium)
Více než 1300 zahraničních studentů
Vyučující Více než 1300 pedagogů a administrativních pracovníků zaměstnaných na plný úvazek
Téměř 200 zahraničních vyučujících z 65 zemí a regionů
Studium 121 bakalářských oborů
47 oborů exkluzivně nabízených touto univerzitou v Číně
101 vyučovaných jazyků
4 klíčové předměty na národní úrovni
7 klíčových předmětů na úrovni města Pekingu
2 doktorské programy úrovně 1
11 akademických magisterských programů úrovně 1
8 profesionálních magisterských programů
Výzkum 1 klíčové výzkumné středisko humanitních a společenských věd pod správou Ministerstva školství
1 kultivační laboratoř filozofie a společenských věd pod správou Ministerstva školství
1 výzkumné středisko pod správou Státní jazykové komise
4 střediska studií regionů a států pod správou Ministerstva školství
37 středisek studií regionů a států registrovaných pod Ministerstvem školství
3 výzkumná střediska mezilidských vztahů pod správou Ministerstva školství
4 časopisy CSSCI
Mezinárodní výměna a spolupráce 23 Konfuciových institutů po celém světě
299 partnerství s univerzitami a akademickými institucemi v 84 zemích a regionech
Kampus Téměř 1,57 milionu knih v knihovně BFSU