HOME > Activități didactice > Programe de Masterat și de Doctorat

PROGAME DE STUDII DE MASTERAT

Updated: 2023-08-15

PROGAME DE STUDII DE MASTERAT ACADEMIC

Drept civil şi comercial

Drept internaţional

Dreptul proprietăţii intelectuale

Cooperare judiciară şi aplicarea dreptului internaţional

Securitateainternațională și regională

Teoria politică

Sistemul politic mondial şi din China

Socialism Ştiintific şi Mişcarea Comunistă Internaţională

Studiulcomparativ alMarxismului înChina și în lume

Ştiinţe politice internaţionale

Relaţii Internaţionale

Diplomație

Managementul Diplomaţiei Publice

Ştiinţe regionale

Principiile fundamentale ale Marxismului

Cercetări privind sinicizarea Marxismului

Educație ideologică și politică

Finanțe

Afaceri internaționale

Contabilitate

Managementul afacerilor

Educația comparativă

Studii de învățământ superior

Studii deteorie curriculară și de didactică

Istoria universală

Jurnalism

Ştiinţe alecomunicării

Lingvistică şi lingvistică aplicată

Filologie chineză

Literatura chineză antică

Literatura comparată şi literatura universală

Limba şi literatura engleză

Limba şi literatura rusă

Limba şi literatura franceză

Limba şi literatura germană

Limba şi literatura japoneză

Limba şi literatura spaniolă

Limba şi literatura arabă

Limbi și literaturi europene

Limbi și literaturi asiatice și africane

Lingvistica limbilor străine şi lingvistica aplicată

Studii interculturale şi literatura comparată

Studii de traductologie

Politică şi planificare lingvistică

Predarea limbii chineze ca limbă străină

Studii regionale-Asia şi Africa

Drept internaţional şi guvernare regională

Afaceri internaţionale şi guvernare regională

Relaţii internaţionale şi studii regionale

Ştiinţe ale comunicării internaţionale

Știința managementului și inginerie

Inginerie financiară şi managementul riscului (program de sine stătător)

Comerţ şi investiţii internaţionale (program de sine stătător)

Logistica internaţională şi managementul sistemului de aprovizionare (program de sine stătător)

Afaceri transnaţionale şi managementul informaţiei (program de sine stătător)

PROGAME DE STUDII DE MASTERAT PROFESIONAL

Master în traduceri şi interpretariat

Master în predarea limbii chineze ca limbă străină

Master în finanțe

Master în afaceri internaţionale

Jurnalism și comunicare

Drept

Contabilitate

(MBA)Master înadministrarea/managementul afacerilor