HOME > Activități didactice > Programe de Masterat și de Doctorat

​PROGAME DE STUDII DE DOCTORAT

Updated: 2023-08-15

Limba şi literatura engleză

Limba și literatura rusă

Limba și literatura franceză

Limba și literatura germană

Limba și literatura japoneză

Limba și literatura spaniolă

Limba și literatura arabă

Limbi și literaturi europene

Limbi și literaturi asiatice și africane

Lingvistica străină și lingvistica aplicată

Studii interculturale şi literatură comparată

Studii de traductologie

Politica şi planificare lingvistică

Predarea limbii chineze ca limbă străină

Drept internaţional şi guvernare regională

Afaceri internaţionale şi guvernare regională

Relaţii internaţionale şi studii regionale

Comunicare internatională

Știința managementului și inginerie