HOME > Naujienos > Content

Zhao Gangas pasisakė Kinijos ir Centrinės Azijos plėtros žinių simpoziume

Updated: 2023-07-30

Liepos 27 d. Pekine vyko Kinijos ir Centrinės Azijos plėtros žinių simpoziumas. Renginį organizavo Tarptautinių žinių apie vystymąsi centras, o dalyvauti jame susirinko Kinijos ir Centrinės Azijos šalių vyriausybių pareigūnai, universitetų, analitinių centrų bei tarptautinių organizacijų atstovai.

Simpoziume dalyvavo Zhao Gangas, Kinijos komunistų partijos Pekino užsienio studijų universiteto (PUSU) komiteto nuolatinio komiteto narys ir universiteto viceprezidentas, kuris pasakė pagrindinę kalbą apie Kinijos ir Centrinės Azijos šalių žmonių tarpusavio ryšių skatinimą.

Savo kalboje Zhao pabrėžė, kad Kinijos santykių su Vidurinės Azijos šalimis plėtojimas yra glaudžiai susijęs su žmonių tarpusavio ryšiais, kurie yra ne tik įvairių formų bendradarbiavimo prielaida ir pagrindas, bet ir galutinis regioninės partnerystės tikslas.

Zhao akcentavo, jog siekiant įgyvendinti šią viziją svarbus kalbų mokėjimas, ir teigė, kad kalboms talentingų asmenų rengimas atlieka itin svarbų vaidmenį kuriant draugiškus ryšius tarp žmonių

Siekiant toliau stiprinti Kinijos ir Vidurinės Azijos šalių žmonių tarpusavio ryšius, Zhao ragino paspartinti talentingų kalbininkų ugdymą Kinijoje bei dėti daugiau pastangų skatinant kinų kalbos mokymą Vidurinės Azijos šalyse. Zhao taip pat kvietė aktyviau vykdyti abipusį literatūros ir svarbių istorinių kūrinių vertimą.

Pasak Zhao, įvairi kultūrinė veikla yra naudinga gilinant Kinijos ir Vidurinės Azijos šalių gyventojų tarpusavio istorijos, kultūros ir visuomenės supratimą. Tai, jo manymu, padės stiprinti žmonių draugystę.

Zhao pasisakė už tai, kad būtų pripažintas analitinių centrų vaidmuo, tęsiami šalių ir regionų tyrimai. Jis taip pat ragino efektyviai komunikuoti su žiniasklaida, siekiant išplėsti kanalus, kuriais galima gauti tikslią ir objektyvią informaciją. Be to, PUSU viceprezidentas kvietė išplėsti bendradarbiavimą švietimo srityje, kad būtų dar labiau sustiprintas abipusis supratimas ir kurstoma jaunosios kartos draugystė.