PEKINGI IDEGEN

NYELVI EGYETEM

Francia Nyelvi Intézet

A Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem Francia Nyelvi Intézetét a Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem francia tagozatának utódjaként alapították 1950 márciusában. A nemzeti szinten egyedülálló képzési hely címével valamint Peking város kiemelt kutatóhelye minősítéssel is rendelkező tanszék alap-, mester- és doktori képesítést is ad, valamint az országos francia nyelvű tolmács mesterfokozat (MTI) kibocsátási pontja is.

A Francia Nyelvi Intézet 1980 óta szerkeszti a Francia Nyelvtanulás (法语学习) című nagyhatású lapot, mely Kína francia nyelvű szakmájának első országos szakfolyóirata. A Francia Nyelvi Intézeten belül működik továbbá a Frankofón Országok és Térség Kutatóközpontja, a Svájci Kutatóközpont, a Belga Kutatóközpont és a Quebec Kutatóközpont, valamint 2015 óta a Frankofón Országok és Térség Kutatása (法语国家与地区研究) című folyóiratot is itt szerkesztik.

A Francia Nyelvi Intézet oktatói gárdája magas szintű idegennyelv-tudással, kiváló szakértelemmel és az oktatás iránti elhivatottsággal rendelkezik. A jelenlegi főállású oktatók száma 24 fő, közülük 5 professzor, 8 docens, 11 adjunktus. A doktori címet birtokló oktatók száma 15 fő. A nyelvészet, irodalom, fordítástudomány és a regionális tanulmányok négy nagy tudományága közül minden oktató a saját szakterületének kiemelkedő ismerője, és így alakítanak ki együttesen egy magas tudományos és oktatási színvonalon álló, szilárd oktatói bázist. Az Intézetezen felül évente két francia szakértőt és egy francia anyanyelvű belga oktatót is meghív.

A Francia Nyelvi Intézet több évtizedes remek oktatási hagyománnyal bír, melyben nagy hangsúlyt kap az alaptudás elsajátításának szakasza, csakúgy mint a diákok francia nyelvoktatásának gyakorlati elemei (hallás utáni értés, beszédkészség, szövegértés, íráskészség, fordítási készség). Az Intézeta képzési program és a kurzusok összeállításának folyamatos optimalizálására törekszik. A szakképzés és a szakmai ismeretekre irányuló kurzusok befejeztével a hallgatók a nyelvoktatás és a kulturális ismeretek átadásának összehangolt módszerével találkozhatnak az óráikon. Az alapképzés folyamatosan tartja a helyét az ország élvonalában. A hallgatók az állami francia nyelvvizsga négyes (TEM-4), illetve nyolcas (TEM-8) szintjét is jó eredményekkel teljesítik, és az Intézet hallgatói minden évben előkelő helyezéseket érnek el az országos franciaszakos versenyeken.

A szak olyan magas színvonalú francia nyelvi szakembereket képez, akik szilárd francia nyelvi alapokkal bírnak, jól ismerik a frankofón országok és térség jellemzőit és kultúráját és képesek megfelelni a társadalom és a gazdaság fejlődése folytán felmerülő igényeknek. A végzett hallgatók magabiztos francia nyelvtudásuknak köszönhetően többek között külügyi, kereskedelmi, kulturális, hírközlési és kiadói, valamint oktatási területeken tudnak elhelyezkedni és egyebek mellett diplomáciai, fordítói, vezetői vagy oktatói munkát tudnak végezni, felkészültek továbbá a tudományos kutatói tevékenyégre is.

A Francia Nyelvi Intézet 17 külföldi felsőoktatási intézménnyel, köztük a franciaországi Párizsi Politológiai Intézettel, az Új Sorbonne Egyetemmel (Université de Paris III), a Párizs-Sorbonne Egyetemmel (Université de Paris IV), a kanadai Montréali Egyetemmel (Université du Québec à Montréal), a Laval Egyetemmel, a belga Brüsszeli Szabadegyetemmel, valamint a svájci Genfi Egyetemmel kötött intézményközi együttműködési- és csereegyezményt, melynek keretében évi 30-40 alap- és mesterszakos hallgató tanulhat a partnerintézmények valamelyikében.

Az Intézethallgatói könnyedén találnak munkát, kiváló nyelvtudásuknak és általános képességeiknek köszönhetően kivívják maguknak a munkáltatók elismerését. A végzett hallgatók jellemzően a Külügyminisztériumban, a Kereskedelmi Minisztériumban, az Oktatási Minisztériumban, a Kulturális Minisztériumban, a Tudományos és Technológiai Minisztériumban vagy a központi kormányzat egyéb hivatalainak külügyi szervezeteinél, továbbá a Xinhua Hírügynökségnél, a CCTV-nél, a Kínai Nemzetközi Rádiónál, neves oktatási-, illetve kutatóintézeteknél, tartományi vagy városi önkormányzatok külügyi hivatalaiban, esetleg a frankofón térséggel kereskedelmi kapcsolatot folytató állami vagy magánvállalatoknál kerülnek alkalmazásba.

Kína, Beijing, Haidianqu Xi Sanhuanlu Beilu 2 hao, 100089

Copyright@BFSU.Support by ITC