PEKINGI IDEGEN

NYELVI EGYETEM

Világtörténelmi Kutatóintézet

A Világtörténelmi Kutatóintézetet 2014-ben alapították.

Az Intézetben jelenleg 10 doktorandusz, 4 mesterszakos hallgató, valamint egy posztdoktori hallgató dolgozik felváltva. Az oktatott kurzusok a következők: a kínai fordításkutatás története, kulturális tanulmányok, a nyugati gondolkodók Kínával kapcsolatos ismeretei, az „elnyugatiasodás” és a modernizáció, a kínai történelem modern szakasza globális nézőpontból, a világtörténelem és Kína, kínai nyelv a világtörténelemben, illetve a „világtörténelem és Kína” kutatási témához kapcsolódó klasszikus művek olvasása.

A Világtörténelmi Kutatóintézet oktatói és hivatali személyzetének teljes létszáma 5 fő, közülük két fő professzor (doktori témavezetői minősítéssel), 1 fő docens, 1 fő külsős vendégszakértő és 1 fő hivatali munkatárs.

Az Intézet elsősorban a következő kutatási területen folytat tanulmányokat: világtörténelem, országismereti és regionális tanulmányok, Kína és a világ, eszmetörténet. Arra törekszik, hogy többnyelvű világtörténelmi kutatói adatbázist és dokumentumgyűjteményt alakítson ki. Tervei közt szerepel továbbá a Világtörténelem és Kína (全球史与中国) valamint a Kutatás (寻找) című folyóiratok, illetve a Világtörténelem és Kína című szakkönyv, a Föld Enciklopédiája és más szakkönyvek kiadása, továbbá a Cambridge Országok Történelme könyvsorozat lefordítása..

Kína, Beijing, Haidianqu Xi Sanhuanlu Beilu 2 hao, 100089

Copyright@BFSU.Support by ITC