PEKINGI IDEGEN

NYELVI EGYETEM

Művészeti Kutatóintézet

A Művészeti Kutatóintézetet 2011-ben alapították. A Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem e népművészet-kutatással és oktatással foglalkozó intézményének feladatai a népművészet fejlődésének előmozdítása, a népművészet legjavának alapos bemutatása valamint a hagyományos kínai kultúra külhoni népszerűsítése. Az Intézet az egyetem jellegzetes oktatási szellemiségét követve és idegen nyelvi elsőbbségére támaszkodva igyekszik a kínai kultúra külföld felé történő bemutatását elősegíteni azzal, hogy az egyetem hallgatói és oktatói valamint különféle nemzetiségű külföldi diákjai, a Pekingben külügyi területen tevékenykedő intézmények dolgozói, továbbá a Konfuciusz Intézetek külföldre delegált önkéntesei számára a kínai népművészet különböző ágait, köztük a hagyományos operát (különös tekintettel a nemzeti szimbólumnak is tartott pekingi opera irányzatára) bemutató alapvető elméleti és gyakorlati kurzusokatbiztosít. A kínai népművészet szerteágazó voltából adódóan a kutatási területek száma igen nagy, ráadásul az alkalmazható kutatási módszerek egyrészről sajátos jelleggel bírnak, másrészről pedig alapos kulturális ismereteket és gyakorlati tapasztalatot feltételeznek. Az Intézet pontosan ragadja meg aa népművészet jellegzetességeit, és a szak felépítésében az oktatás, a kutatás és a népszerűsítés nézőpontjait szem előtt tartva komoly tudományos hozzáállással és a népművészet kiválóságának lehető legnagyobb mértékű bemutatásával törekszik a népművészet fejlődéséhez illő újszerű képzést kialakítani.

A Művészeti Kutatóintézet mesterfokozat kiadásának jogával rendelkezik, jelenleg 9 hallgatója van. Az oktatási és kutatási szakirány a hagyományos kínai opera külföldi bemutatása. A képzés elemei közé többek között a művészeti marketing, a kínai és külföldi dráma története, a kínai és külföldi film története, az esztétika, a művészettörténet, a nemzetközi művészettörténet, valamint a színjátszás és rendezés alapjai tartoznak.

Az Intézet képzési rendszere az elmélet és gyakorlati tudás összehangolásának, valamint a művészeti szakképzés és a művészeti marketing oktatás egybefűzésének elveit követi. A művészet gyakorlatát és elméletét az oktatás és a kutatás középpontjába helyezve egy olyan oktatási módszertant alakított ki, mely egyesíti a gyakorlatot az elmélet tanulmányozásával. Az Intézet diákjai aktívan vesznek részt a „Pekingi opera száz klasszikusának angol fordítása” című projektben. A gyakorlat során tapasztalatokat gyűjtenek, a tanulás során pedig gyakorlatra is szert tesznek, így tudnak igazán alapos és mély tudást szerezni a kínai opera területén. A hallgatók fordítói és művészi képességeikkel kivívták maguknak a szakma elismerését.

A Művészeti Kutatóintézet jelenlegi oktatói és hivatali személyzetének létszáma 4 fő, ezen felül még vendégoktatóként alkalmaz 12 külső szakértőt is. Az oktatók teljes létszáma így 14 fő, közülük 6 fő professzori, 2 fő pedig docensi ranggal, további 8 fő doktori címmel rendelkezik.

Kína, Beijing, Haidianqu Xi Sanhuanlu Beilu 2 hao, 100089

Copyright@BFSU.Support by ITC