PEKINGI IDEGEN

NYELVI EGYETEM

Angol Nyelv és Nemzetközi Tanulmányok Kara

Az Angol Nyelv és Nemzetközi Tanulmányok Kara az angol nyelv és irodalom területén az ország kiemelt képzési- és kutatóhelye címet viseli, az alá tartozó angol és fordítói tanszékek pedig angol nyelv és irodalom, valamint fordítói doktori képzéseknek is helyet biztosítanak. A Kar mottója („Ha alaposan megismerjük Kínát és a külvilágot, utunk a mindenségen át vezet.”) és vezérelve („Magasra törj és a kiemelkedés lehetőségét kutasd!”), együttesen formálták azt az egyedülálló módszertant, melyben egy átfogó képzés biztosításának érdekében egyforma hangsúlyt kap az angol nyelv és a humán tárgyak oktatása. A nyelvet és az egyéb ismereteket összekapcsolt rendszerbe foglalva tanítják, és vegyesen alkalmazzák a tudás egyszerű átadását, illetve az annak önálló felkutatását célzó pedagógiai módszereket. A Kar a kezdetek óta elhivatottan törekszik arra, hogy olyan, a kínai élvonalba tartozó és nemzetközileg is elismert angol és fordítói tanszéket építsen ki, ahonnan a nemzetközi és átfogó ismeretek birtokában lévő, kiváló szakértők kerülhetnek ki.

Az Angol Nyelv és Nemzetközi Tanulmányok Kara az angol nyelv és irodalom, illetve a fordítói tanulmányok területein kimagaslóan fejlett oktatási és kutatási színvonalon áll. Az alapképzés célja, hogy olyan, a nemzetközi és átfogó ismeretek birtokában lévő kiemelkedő szakembereket képezzen, akik stabil angolnyelvtudással és a fordítás alapfortélyainak ismeretével, továbbá széleskörű humán- és társadalomtudományi ismeretekkel, valamint a tanulás, az elemző gondolkodás, az alkotás, az együttműködés és a vezetés területein mind kimagasló képességekkel rendelkeznek. A mesterképzés célja olyan, nemzetközi ismeretek és felsőfokú nyelvtudás birtokában lévő szakemberek képzése, akik magas színvonalú angol nyelvi és fordítói képességekkel, az önálló kutatáshoz szükséges adottságokkal, újító szellemiséggel, széles tudományos látószöggel, illetve mind a szaktudás, mind az általános bölcsészettudományi műveltség tekintetétében komoly felkészültséggel rendelkeznek. A Kar jelenlegi hallgatóinak száma az alapképzésben 599 fő, a mesterképzésben 381 fő, a doktori képzésben pedig 87 fő.

Az Angol Nyelv és Nemzetközi Tanulmányok Kara nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi cserekapcsolatokra és együttműködésre. Mára már több mint harminc angliai, amerikai, ausztrál, kanadai, új-zélandi stb. egyetemmel, köztük a Lancasteri Egyetemmel, a Columbia Egyetemmel, az Adelaide-i Egyetemmel, a Torontói Egyetemmel és az Aucklandi Egyetemmel alakított ki hosszú távú partnerkapcsolatokat, csereprogramokat, rövidtávú külföldi tanulmányi programokat, nyári egyetemi képzést és más oktatási keretprogramokat. A Kar külföldi hallgatókat is fogad, akik a kínai hallgatókkal együtt vesznek részt a képzésben az oktatás nemzetköziesítésének eszméjét megvalósítandó.

1944-es megalapítása óta az Angol Nyelv és Nemzetközi Tanulmányok Kara számos kiváló szakembert nevelt ki, akik ma a diplomácia, a külkereskedelem, a pénzügy, a tömegtájékoztatás, az angol nyelvoktatás, valamint a fordítás területein jeleskednek. A jeles öregdiákok körébe tartoznak például Li Zhaoxing (李肇星), Sun Zhenyu (孙振宇), Zhang Yesui (张业遂), Fu Ying (傅莹), Jin Liqun (金立群), Zhang Qiyue (章启月), Yang Lan (杨澜), Xu Gehui (许戈辉), Sun Ning (孙宁) és más neves személyiségek. Az Angol Nyelv és Nemzetközi Tanulmányok Karának végzett hallgatói jelenleg jellemzően a következő területeken tudnak elhelyezkedni: központi minisztériumok és bizottságok, állami nagyvállalatok, multinacionális cégek, közismert hírközlési médiumok, külpolitikai és külkereskedelmi hivatalok, kulturális és oktatási szervezetek, kiadók és fordítóirodák, valamint ügyvédi vagy könyvelői irodák stb. A végzett hallgatók több mint 30 százaléka nyer felvételt továbbá évente az Oxford, a Harvard és más világhírű egyetemek mester- illetve doktori képzéseire.

A Kar oktatói és hivatali személyzete jelenleg 96 főt számlál, közülük 87 fő teljes állású oktató. A teljes állású oktatók közül 27 fő professzori és 28 fő docensi ranggal, 66 fő doktori titulussal rendelkezik. Az oktatói gárda a tudományos tevékenységhez való lelkiismeretes hozzáállásával, valamint az oktatás és a kutatás területein végzett áldozatos munkájával kivívta a hallgatók nagyrabecsülését, társadalmi szintű elismertséget nyert el a Kar számára, és mindemellett az angolnyelv-oktatás mintájául is szolgál szerte Kínában.

Kína, Beijing, Haidianqu Xi Sanhuanlu Beilu 2 hao, 100089

Copyright@BFSU.Support by ITC