PEKINGI IDEGEN

NYELVI EGYETEM

Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Kara

A Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Kara 2006-ban került megalapításra, az Angol Nyelv és Nemzetközi Tanulmányok Karán belül működő Külügyi Tanulmányok Tanszék és a Nemzetközi Kérdések Kutatóközpont összeolvadását követően. 2007-ben a korábbi külügyminiszter, Li Zhaoxing (李肇星) vált a Kar tiszteletbeli dékánjává. A Kar igazgatása alá jelenleg a következő szervezeti egységek tartoznak: Külügyi Tanulmányok Tanszék, Nemzetközi Politológia Tanszék, Politikai és Közigazgatási Tanulmányok Tanszék, Nemzetközi Kérdések Kutatóközpont, aNemzetközi Fórum(国际论坛) című lap szerkesztősége, a Gender Tanulmányok és Globális Problémák Kutatóközpont, a Kelet-Nyugat Kapcsolatok Kutatóközpont, az ENSZ és Nemzetközi Szervezetek Kutatóközpont valamint a Nyilvános Diplomácia Kutatóközpont. 2009-ben a Kar által vezetett „Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem – Kínai Kereskedelmi Tanács” az oktatást az egyetem kapuin kívülre vitte, és egy olyan kutatói bázis jött így létre, melyet Peking város campuson kívüli tehetséggondozó központjának választottak. 2010-ben az Oktatási Minisztérium a Kar külügyi tanulmányok szakát az ország hatodik legjobb szintű különleges felsőoktatási képzési programjának minősítette, s ezzel első helyen végzett az ország többi hasonló szakirányú képzési helye között.

A Kar jelenleg 25 főállású oktatót és hivatali munkatársat foglalkoztat, közülük 5 professzor és 12 docens. Az oktatók több mint 80 százaléka rendelkezik doktori címmel és több mint 50 százaléka egy évnél tovább tanult külföldön. A Kar ezen felül két külföldi szakértőt is tart hosszú távú alkalmazásban, de rövidebb időszakokra meghív más külföldi szakértőket, óraadó vagy vendégprofesszorokat, az egyetem más intézeteinek vagy tanszékeinek releváns területeivel foglalkozó oktatóit, továbbá a diplomáciai területen dolgozó öregdiákjait stb.

A Kar jelenleg a politológia tudományterületén az első osztályba sorolt tudományág mesterfokozata (a kínai Oktatási Minisztérium által meghatározott besorolás) kiadásának jogával rendelkezik, az ehhez a tudományterülethez tartozó hat mesterszak pedig a következő: kínai és külföldi politikai rendszerek, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi politika, külügyi tanulmányok, regionális tanulmányok, valamint nyilvános diplomácia. Emellett a nemzetközi kapcsolatok és a regionális tanulmányok területein a második osztályba sorolt tudományág (a kínai Oktatási Minisztérium által meghatározott besorolás) doktori fokozatai képzésének helyszínéül is szolgál. A Kar így tehát az alapképzéstől egészen a doktori fokozat megszerzéséig teljes képesítést tud nyújtani. 2014-ben az egyetem jóváhagyását adta a politológia, illetve a közigazgatás-tudomány alapszakok elindítására, így ettől kezdődően ezekre a szakokra is lehet felvételizni. A Kar éves felvételi kerete az alapképzésben 96 fő és további 15-20 külföldi vendéghallgató, a mesterképzésben 40-45 fő és további 15-20 „nemzetközi MSc” képzésben résztvevő külföldi vendéghallgató, a doktori képzésben 4-6 fő és végül a minor, ill. szakpáros hallgatók keretszáma 35-40 fő.

A képzések felépítésében a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Kara a Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem sajátosságait híven tükrözi, hiszen az egyetemre jellemző kiváló oktatási színvonalat biztosít, valamint a szakképzés és a nyelvi képzés egyforma hangsúlyozásának elvét követi. Az alapképzés szintjén a kurzusok az oktatás nyelve szerint három nagy csoportra bonthatók, melyek között kínai nyelven, két nyelven és angol nyelven oktatott szaktárgyakat találunk. E három típusú kurzusok egyenlő arányban teszik ki az összes kurzusok számának egy-egy harmadát. A Kar előírja a hallgatók számára, hogy minorszakként felvegyék az angol nyelv és irodalom szakot is, és teljesítsék a kínai egyetemi angol nyelvvizsga nyolcas szintjét (TEM-8). A hallgatók a végzéskor megkaphatják az Államtanács által kiadott jogi alapdiplomát, emellett pedig még az egyetem által kiállított jogi és irodalmi (kétszakos) alapdiplomát is. A mesterképzésben a „nemzetközi MSc” programon a teljes képzés angol nyelven zajlik.

A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Kara már több mint tíz kínai és külföldi felsőoktatási intézménnyel alakított ki szoros együttműködési partnerkapcsolatot. Ezek közül az amerikai Hawaii Egyetemmel elindította a „3+2”-es alap-és mesterképzését, melynek során a hallgatók a képzés két részét felváltva töltik a két egyetemen. Osztott csereképzéses mesterprogram indult továbbá az amerikai Denver Egyetemmel, a brit Lancasteri Egyetemmel és az Oroszországi Népek Barátsága Egyetemmel. Rövidtávú hallgatói csereprogramok működnek még a Tajvani Politikai Egyetemmel, a tajvani Nemzeti ChungCheng Egyetemmel és a Tajvani Tanárképző Egyetemmel együttműködésben. A Kar mindemellett az azonos tudományterületen tevékenykedő külföldi intézményekkel is folyamatos jó kapcsolatot ápol, melynek folytán több oktatója vesz részt évente külföldi továbbképzéseken és tudományos konferenciákon, s ugyanígy számos külföldi szakértő és kutató látogatását fogadja.

Kína, Beijing, Haidianqu Xi Sanhuanlu Beilu 2 hao, 100089

Copyright@BFSU.Support by ITC