PEKINGI IDEGEN

NYELVI EGYETEM

Jogtudományi Kar

A Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem Jogtudományi Karának (BFSULAW) elődje az egyetem Angol Nyelvi és Nemzetközi Tanulmányok Karának Jogtudományi Tanszéke volt, ahová már 2001-től lehetett felvételizni, majd a Jogtudományi Kar maga hivatalosan 2006-ban állt fel. A Kar jelenleg 35 szakoktatót foglalkoztat, akik közül 33 fő rendelkezik doktori címmel és 32 fő folytatott külhoni tanulmányokat. Az alapszakon tanuló hallgatók száma 228 fő, a mesterszakon tanulóké 105 fő, a többnyelvű másoddiplomás alapképzésen pedig további 78 fő tanul jelenleg. A Kar a jogtudomány területén az első osztályba sorolt tudományág mesterfokozatának (a kínai Oktatási Minisztérium által meghatározott besorolás) képzési helye. A választható szakirányok: nemzetközi kereskedelmi jog, nemzetközi jog, szellemi tulajdonjog, polgári és kereskedelmi jog, nemzetközi igazságszolgáltatási és rendfenntartási együttműködés. A Kar tiszteletbeli dékánja a Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület (CPPCC) korábbi alelnöke, Luo Haocai (罗豪才), vezető professzora pedig az OrszágosNépgyűlés Állandó Bizottságának alelnöke és a Legfelsőbb Népbíróság korábbi alelnöke, Wan Exiang(万鄂湘).

A Kar képzési szerkezete a kínai jog modult (kétnyelvű), az angol-amerikai jog modult (angol nyelvű), az angol nyelv és angolszász kultúra modult, valamint az üzleti tanulmányok modult fedi le. A négyéves alaptanulmányok során a hallgatók a kínai jogrendszer alapjait sajátíthatják el, megismerkedhetnek az angol-amerikai joggal és mindezek mellett alkalmasságot szereznek az üzleti jog gyakorlásához.

A Kar számos elismert külföldi egyetem jogtudományi karával és intézetével ápol szoros és sokrétű együttműködési partnerkapcsolatot, mely egyaránt kedvez az Intézet hallgatóinak illetve oktatóinak is. A partnerek sorában találjuk például az amerikai Columbia Egyetem, a New Yorki Egyetem, a Cornell Egyetem, a washingtoni Georgetown Egyetem, a Pennsylvania Egyetem és az ohiói Toledo Egyetem jogi karait, az angliai Oxford Brookes Egyetem jogi karát és a Londoni Gazdasági- és Jogtudományi Egyetem jogi tanszékét, valamint az ausztráliai Queensland Egyetem, Melbourne Egyetem, New South Wales Egyetem és Bond Egyetem jogi karait.

Kína, Beijing, Haidianqu Xi Sanhuanlu Beilu 2 hao, 100089

Copyright@BFSU.Support by ITC