PEKINGI IDEGEN

NYELVI EGYETEM

Orosz Nyelvi Kar

Az Orosz Nyelvi Kar a Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem leghosszabb múltra visszatekintő kara, alapítására 1941-ben került sor.

A Kar doktori és mesteri fokozatot is kiad, Peking város kiemelt képzési helye. A 2015. szeptemberi állapotot tekintve az alapképzésben 284, a mesterképzésben 46, a doktori képzésben 21, a posztdoktori képzésben pedig 6 hallgatót számlál, továbbá 5 külföldi vendéghallgatója van. Az oktatói és a hivatali személyzet 23 főből áll, közülük 19 professzor, 4 ügyintéző és tanári asszisztens, 5 doktori témavezető és 8 doktori konzulens, 8 docens, 4 óraadó, és további egy fő külföldi szakértő. Az oktatói gárda tagjai közül összesen 16 fő rendelkezik doktori fokozattal, és már 5 fő nyerte el a nemzetközi orosz nyelvtudományi szakma legrangosabb kitüntetését, a Puskin-érmet (mellyel eddig az egész országban összesen 20 főt tüntettek ki). Számos oktató részesült már több alkalommal is oroszországi elnöki kitüntetésben, kapott Barátság Érdemrendet, nyerte el a Gorkij-díjat vagy más jelentős kitüntetést. Az Intézet munkatársai által összeállított tananyagok mind városi, mind pedig országos szinten díjazottak és több mint száz felsőoktatási intézményben használják őket országszerte.

Az Orosz Nyelvi Kar oktatási és kutatási területei közé a nyelvészet, irodalom, kultúra, regionális tanulmányok, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi politika, orosz gazdaság stb. szakágak tartoznak. Az alapképzésben a gyakorlati tárgyakon, a nyelvtan, hallgatás utáni értés, olvasás és szövegértés, fordítás (írásbeli és szóbeli), szövegírás stb. képességek fejlesztésén túl az orosz földrajz, történelem, kultúra, irodalom, társadalom és regionális tanulmányok, valamint az orosz kereskedelem, diplomácia és más szaktárgyak oktatása folyik. A mesterképzésben résztvevő hallgatók előtt két irány, a tudományos, illetve a gyakorlati (szakmai) mesterfokozatok megszerzése áll nyitva. A tudományos mester- valamint doktori képzés választható szakirányai a modern orosz nyelv, az orosz irodalom, valamint a szociológiai, kulturális és regionális tanulmányok.

Az orosz szakon végzett hallgatók kiváló minőségű képzést kapnak. Szaktudásuk és képességeik kiemelkedőek, a négyes és nyolcas szintű szakvizsgát teljesítő hallgatók, valamint a vizsgákon kimagasló eredményt elérő hallgatók aránya folyamatosan meghaladja az országos átlagot. A különféle országos felsőoktatási orosz szakos versenyeken a Kar alapszakos és mesterszakos növendékei egyaránt szembetűnően jó eredményeket érnek el. A doktori képzés pedig az ország számos felsőoktatási intézménye számára nevelt már ki magas színvonalú oktatókat és vezetőket.

A Kína és Oroszország közötti stratégiai együttműködési partnerkapcsolat elmélyülésének, valamint a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok kiegyensúlyozott ütemű fejlődésének következtében az orosz szakot végzett diákok munkakeresési kilátásai egyre jobbak, már több egymást követő évben közel száz százalékos volt a sikeres munkakeresők aránya. A végzett diákok a munkaerőpiac több területén helyezkednek el, leggyakrabban különböző állami hivatalokban, állami vállalatoknál vagy Kínában működő orosz nagyvállalatoknál lépnek alkalmazásba.

Az Orosz Nyelvi Kar szoros együttműködési partnerkapcsolatokat ápol többek között a Moszkvai Egyetemmel, a Moszkvai Nyelvi Egyetemmel, a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézettel, a Puskin Orosz Nyelvi Intézettel, az Oroszországi Népek Barátsága Egyetemmel és a Szentpétervári Egyetemmel. Az együttműködés részeként a Kar minden évben több hallgatót és oktatót delegál a fenti intézményekbe tanulás vagy továbbképzés céljából. Emellett mind alapképzésre, mind pedig mesterképzésre fogad oroszul tanuló külföldi vendéghallgatókat is.

A jelenkori oktatásfejlesztés és reformok tükrében az Kar a tehetséggondozásban a következő célokat tűzte ki: olyan kínai sajátosságokkal rendelkező és a nemzetközi élvonalba tartozó nyelvoktatási módszerek és modell kialakítása, mely egyrészről a vaskos orosznyelvű irodalmi kánon alapjaira támaszkodik, másrészről pedig a hazai stratégiai igényt, valamint a térség gazdasági és társadalmi fejlődésének igényeit kielégítő, jelenleg hiányban lévő szakemberek kinevelésére helyezi a hangsúlyt, hogy ezzel is hozzájáruljon a legkiválóbb fordítók és tolmácsok, térségkutatók, vezetők és a kínai és oroszkultúra irányaiba közvetítő tudósítók képzéséhez és fejlődéséhez.

Kína, Beijing, Haidianqu Xi Sanhuanlu Beilu 2 hao, 100089

Copyright@BFSU.Support by ITC