PEKINGI IDEGEN

NYELVI EGYETEM

Nemzetközi Üzleti Tanulmányok Kara

A Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem Nemzetközi Üzleti Tanulmányok Kara 2001-ben került megalapításra és az egyetem legnagyobb méretű karainak egyike. Képzési programjai közé tartoznak a tagozatos alapképzés, a kínai és külföldi együttműködéssel létrejött közös alapképzés, a tudományos mesterképzés, a doktori képzés, a szakmesteri képzés, a kétdiplomás képzés, a felsővezetői képzés stb. A jelenlegi nappali tagozatos alapképzésben résztvevő hallgatók száma meghaladja az ezer főt, míg a nappali tagozatos külföldi hallgatók száma a 400 főt. Az Oktatási Minisztérium itt tanuló külföldi ösztöndíjasainak száma 200 fő, akik a világ több mint 50 különböző országából érkeznek.

A kínai üzleti tanulmányok oktatása globális szintre helyezésének aktív szorgalmazójaként a Kar küldetése, hogy felkeltse a hallgatók érdeklődését a tudás és egy számukra még ismeretlen világ iránt, hogy az egész világon felelősen tevékenykedő üzleti elitet neveljen ki, hogy megalapozza a hallgatókban a vezetői szerep betöltéséhez szükséges szilárd és erős jellemet és kialakítsa bennük az üzleti világban elengedhetetlen ítélőképességet és találékonyságot. Törekvése, hogy az oktatók és a hallgatók együttes munkáján keresztül Kína elsőszámú többnyelvű, többkultúrájú és több térséget lefedő globális üzleti tanulmányokkal foglalkozó karává váljon, mely összekapcsolja Kína és a világ üzleti kultúráját, és széles látókörrel valamint társadalmi felelősségérzettel rendelkező jövendő üzleti vezetőket képez.

A Nemzetközi Üzleti Tanulmányok Kara az oktatás, a kutatás, a társadalmi szolgálat és a nemzetközi együttműködés terén is sorozatos eredményeket ér el. 2002-ben a Kar gazdasági menedzsment szakának csapatát a Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem az országos „211 projekt” keretében kiemelten támogatott képzési hellyé minősítette. 2007-ben az Oktatási Minisztérium és a Pénzügyminisztérium által közösen kivitelezett felsőoktatási „Minőség projekt” keretében a Kart a „nemzetközi gazdasági vezetők kísérleti oktatóhelye” címmel látták el. 2009-ben a Kar nemzetközi gazdasági vezetői képzésének megújított modelljét „Peking város oktatási eredményei első kategóriájának díjával” jutalmazták. 2012-ben a gazdasági menedzsment szak kísérleti oktatóközpontja az „országos szintű kísérleti oktatási mintaközpont” megalapítójának járó címet nyerte el. Mindezeken felül az Intézet öt olyan oktatóval rendelkezik, akiket az Oktatási Minisztérium beválogatott az „Új évszázad tehetséggondozási terve” című projektbe.

A Nemzetközi Üzleti Tanulmányok Kara az „Egy test, két szárny” globális oktatásszervezési stratégiát folytatja, melyben az Európával és Amerikával zajló együttműködést alapul véve élénken igyekszik a fejlődő piacgazdasággal rendelkező országok és a kínai befektetések célországainak felsőoktatási intézményeivel is partnerkapcsolatot létesíteni. A tagozatos alapszakos illetve mesterszakos hallgatókat támogatja, hogy külföldi tanulmányokat is folytassanak, emellett a teljes hallgatói bázisnak külföldi cserelehetőségeket biztosít. A Kar szoros együttműködési kapcsolatokat ápol a kínai kormánnyal, vállalati szférával és pénzügyi szervezetekkel, valamint számos nemzetközi vállalattal is.

Mind az oktatás, mind a kutatás és ugyanígy a társadalmi szolgálat terén, a Nemzetközi Üzleti Tanulmányok Kara a kezdetektől fogva az alábbi ideológiát vallotta: „Globális látásmódra támaszkodva serkenthetjük a kínai gazdaságot, globális látásmódra támaszkodva vehetünk részt a gazdasági menedzsment elméletének megújításában, globális látásmódra támaszkodva képezhetünk szakembereket. A cél, hogy olyan, a Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem sajátosságait szembetűnően hordozó, globális üzleti tanulmányokkal foglalkozó kart építsünk fel, mely egyedülálló módon járulhat hozzá Kína gazdasági fejlődéséhez”.

Kína, Beijing, Haidianqu Xi Sanhuanlu Beilu 2 hao, 100089

Copyright@BFSU.Support by ITC