PEKINGI IDEGEN

NYELVI EGYETEM

Marxizmus Kar

A Marxizmus Kar 2007 szeptemberében került megalapításra. Eredetileg a „Filozófiai- és Társadalomtudományi Kar” nevet viselte, majd 2015 júniusában nevezték át Marxizmus Karrá. Elődje a Társadalomtudományi Kar volt és immár közel 30 éves történelemre tekint vissza.

A Kar vezetői szervezete az kari pártbizottság, valamint az kari ügyvivők osztályaiból tevődik össze, ezek alá tartozik az Kari Tudományos Bizottság és az Kari Ügyvivő Bizottság. A Karon belül öt oktatási szekció, négy kutatóközpont, egy könyvtárszoba és egy ügyintézői iroda működik. A Kar feladata, hogy az egyetem alapszakos, mesterszakos és doktori képzésben résztvevő hallgatói számára ideológiai és politikaelméleti képzést biztosítson, továbbá az általános ismeretek oktatását célzó választható kurzusokat kínáljon, s mindemellett pedig kutatást folytasson a marxizmussal kapcsolatos tudományágakban. A Kar jelenleg tudományos szocializmus és nemzetközi kommunista mozgalom szakirányon adhat ki mesterfokozatot, ezen felül diplomácia és kultúrdiplomácia szakirányokon folytat mesterképzést. A Kar összesen 16 oktatóval és hivatali munkatárssal rendelkezik, közülük 2 professzori titulussal 6 pedig docensi titulussal bír, további 6 fő óraadó, 1 fő pedig ügyintéző.

Kína, Beijing, Haidianqu Xi Sanhuanlu Beilu 2 hao, 100089

Copyright@BFSU.Support by ITC