PEKINGI IDEGEN

NYELVI EGYETEM

Német Nyelvi Intézet

A Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem német szakát 1950-ben alapították. Abban az időben mindössze két oktatóval és tizennégy diákkal indult a képzés. A német nyelvű szakma nagy öregje, YaoKekun (姚可崑) szavai találónak bizonyultak: „Két tanár, tizennégy diák és egy szív – ha ezeket összeadjuk, épp a „német” szó kínai írásjegyét (德) kapjuk végeredményül.”

2002-ben az egyetem német nyelv és irodalom szakát az Államtanács akadémiai osztálya az ország kiemelt kutatóhelyévé minősítette, majd 2008-ban az Oktatási Minisztérium és a Pénzügyi Minisztérium az ország egyedülálló szakképző helyének címét adományozta neki.

A német nyelv és irodalom szak a következő hat szakirányt foglalja magában: német irodalom, német nyelvészet, fordítástudomány, interkulturális tanulmányok, német külpolitika és gazdaság valamint oktatási módszertan. A német szakos alapképzés szervezésének kiindulópontja az volt, hogy a kiemelkedő képességekkel és komplex tudással rendelkező szakemberek kinevelésére alkalmas képzési struktúrát hozzanak létre a nemzet szolgálatának és a társadalmi igény kielégítésének érdekében. A képzés során a hallgatók kerülnek a középpontba, az ő tudás iránti vágyuk és érdeklődésük iránya határozza meg a kurzusok kialakítását. Az első- és másodéves alapok megszerzését követően a „több óratípusos rendszer” kerül bevezetésre, melynek keretében a harmad- és negyedéves kurzusok mind bevezető és fejlesztő óratípusokra válnak szét, lehetővé téve azt, hogy a hallgatók a saját érdeklődésük és terveik alapján válasszák ki a hat modul (német nyelvű irodalom, nyelvészet, fordítástudomány, interkulturális tanulmányok, külpolitika és gazdaság) közül a nekik tetsző négyet, melyeken belül majd a kötelező kurzusaikat kell teljesíteniük.

A német szakon jelenleg 37 oktató és ügyintéző dolgozik, közülük a szaktanárok száma 33 fő, akik közül 29 tanár rendelkezik doktori címmel. Az egyetemi rangokat tekintve 8 professzor, köztük 6 doktori témavezető és 11 docens dolgozik a szakon. A 2015-ös évben az alapszakos hallgatók száma 345 fő, a mesterszakosoké 92 fő, a doktoranduszoké pedig 25 fő volt.

A Német Nyelvi Intézet többek között együttműködési partnerkapcsolatot ápol a németországi Heidelbergi Ruprecht Karl Egyetemmel, a Göttingeni Georg August Egyetemmel, a Jénai Friedrich Schiller Egyetemmel, a Passaui Egyetemmel, a Müncheni Fordító- és Tolmácsképző Intézettel, továbbá az ausztriai Bécsi Egyetemmel. Az Intézet minden évben hallgatókat és oktatókat küld a partnerintézményekbe, és maga is fogad külföldi hallgatókat. 2008 óta a Német Nyelvi Intézet  a Nanjing Egyetemmel és a Göttingeni Egyetemmel közösen folytat egy két fokozattal járó kínai-német interkulturális germanisztikai mesterképzést, melynek keretében a végzett hallgatók a kínai és a német mesterdiplomát is megszerzik. Az Intézet továbbá két fokozattal járó közös doktori képzést is folytat a németországi Nemzeti Nyelvi Kutatóközpont és a Mannheimi Egyetem közreműködésével.

Kína, Beijing, Haidianqu Xi Sanhuanlu Beilu 2 hao, 100089

Copyright@BFSU.Support by ITC