PEKINGI IDEGEN

NYELVI EGYETEM

Spanyol és Portugál Nyelvi Intézet

A Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem spanyol szakát 1952-ben alapították, míg a portugál nyelvi szakképzés 1961-ben indult el, ezzel mindkét nyelvből az új Kína két legkorábbi szakképzési helyszínei. Hatvanéves fennállása során a Spanyol és Portugál Nyelvi Intézet nagymértékben járult hozzá a Kína és a spanyol, valamint portugál nyelvű országok közti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok elmélyítéséhez.

A spanyol szak 1979-ben, az ország többi spanyol szakja közül elsőként szerezte meg a mesterfokozat kiadásának jogát. 1996-ban pedig ismét elsőként vált Kínában a szakos doktori cím kibocsátójává. 2010-ben a spanyol szakot Peking város kiemelt képzési helyévé minősítették.

A spanyol szak célja, hogy tudásban és jellemben is pallérozott, szilárd nyelvi képességekkel valamint komplex ismeretekkel rendelkező és elsősorban a külpolitika, a külkereskedelem, az oktatás, a kultúra, a tudomány vagy az újságírás területein sikerrel alkalmazható szakembereket képezzen. A szak jelenleg összesen 25 oktatót, köztük 4 professzort és 5 docenst foglalkoztat, valamint további 2 külföldi oktatót hív meg évente. A portugál szakon dolgozó oktatók száma 8 fő, melyből hat kínai és kettő külföldi oktató.

A spanyol szakon az alapképzés 4, a mesterképzés pedig 3 éves, a programon választható szakirányok a nyelvészet, az irodalom, a fordítás, valamint a spanyol nyelvű országok ismerete. A doktori képzés 3 vagy 4 éves lehet, a kutatási szakirányok a latin-amerikai irodalom vagy a tolmácsolás. A portugál szakon az alapképzés 4 éves, az első két évben és az utolsó évben a hallgatók Kínában, a harmadik évben külföldön folytatják tanulmányaikat. A portugál mesterképzés 3 éves, a két választható szakirány a fordítás, illetve a brazil külpolitika, valamint Kína és Brazília kapcsolata.

A spanyol és portugál szakos oktatás és kutatás színvonala folyamatosan Kína élvonalában helyezkedik el. A spanyol szak eddig közel 2500 diákot, köztük 2200 alapszakos, 150 mesterszakos és 12 doktori hallgatót nevelt már ki összesen. A portugál szakon több mint 500 hallgató végzett. Sokan közülük diplomatává, fordítóvá, tanárrá vagy újságíróvá váltak.

Az Intézet fontosnak tartja az együttműködést a neves spanyol és portugál nyelvű országok felsőoktatási intézményeivel, és már számos hallgató- illetve oktatócserére vonatkozó egyezményt kötött, melynek keretében évente küld hallgatókat külföldre tanulni. A Mexikói Autonóm Nemzeti Egyetemmel közösen hozta létre a Mexikói Kutatóközpontot, mely aktívan közreműködik a cserekapcsolat és a kulturális csereprogramok felélénkítésében. A Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem a Lisszaboni Egyetemmel közösen megalapította a Kínai és Portugál Nyelvű Kulturális Együttműködés és Cserekapcsolat Szövetségét, mely Kína és a portugál nyelvű országok a két nyelv oktatásának területén folytatott együttműködését hivatott segíteni.

Kína, Beijing, Haidianqu Xi Sanhuanlu Beilu 2 hao, 100089

Copyright@BFSU.Support by ITC