BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

Englannin kielen ja kansainvälisten opintojen tiedekunta (SEIS)

发布时间:2019-05-29

Englannin kielen ja kansainvälisten opintojen tiedekunnan (School of English and International Studies eli SEIS) historia ulottuu vuoteen 1944, ja se koostuu kahdesta laitoksesta: Englannin kielen ja kirjallisuuden laitoksesta sekä Kääntämisen ja tulkkauksen laitoksesta. Laitos kuuluu englannin kielen opetuksen ja tutkimuksen huippuyksiköihin Kiinassa. Se tarjoaa englanniksi tieteidenvälisiä alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kursseja sekä tohtoriopintoihin kuuluvia kursseja, joiden tarkoitus on valmistaa opiskelijoista päteviä ammattilaisia, joilla on kielitaitoa sekä erinomaiset akateemiset taidot. Tarkoitus on myös kehittää tiedekunnan tieteenaloja niin, että ne olisivat paitsi kansallisesti parhaalla tasolla, myös kansainvälisesti tunnustettuja.

SEIS on muodostunut BFSU:n lippulaivatiedekunnaksi ja kansallisesti kärkisijalle englannin kielen ja kirjallisuuden sekä kääntämisen ja tulkkauksen aloilla. Kandidaattiohjelmiemme tarkoitus on varustaa opiskelijat hyvällä englannin kielen taidolla, laajalla tietämyksellä, johtamistaidoilla, kansainvälisillä näkymillä sekä kyvyllä oppia, ajatella kriittisesti, luoda ja tehdä yhteistyötä. Maisteriohjelmissa tavoitteena on, että valmistuvat opiskelijat ovat korkeatasoisia ammattilaisia, joiden englannin kielen taito on erinomainen, joilla on hyvät taidot kääntämisessä ja tulkkauksessa, humanististen ja yhteiskuntatieteiden osaamista sekä kyky tehdä akateemista tutkimusta ja tutustua uusiin aloihin itsenäisesti. Tällä hetkellä tiedekunnassa on 599 kandidaattiopiskelijaa, 381 maisteriopiskelijaa ja 87 tohtoriopiskelijaa.

Englannin kielen ja kansainvälisten opintojen tiedekunnalla on tärkeä asema kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa ja yhteistyössä. Tiedekunnalla on yhteistyösopimus yli 30 ulkomaisen yliopiston kanssa; niiden joukossa muun muassa Lancaster University, Columbia University, the University of Adelaide, University of Toronto ja the University of Auckland. Tiedekunta myös tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden opiskella ulkomailla esimerkiksi vaihto-ohjelmien, lyhytaikaisten ulkomaisten opiskeluohjelmien sekä kesäleirien muodossa. Lisäksi tiedekunnassa on kansainvälisiä opiskelijoita, jotka voivat suorittaa opintonsa samoilla kursseilla kiinalaisten opiskelijoiden kanssa BFSU:ssa.

Englannin kielen ja kansainvälisten opintojen tiedekunnasta valmistuvat opiskelijat ovat osoittaneet olevansa kysyttyjä eri aloilla, ja he työskentelevät valtion tehtävissä sekä suurissa valtion yrityksissä, kansainvälisissä yrityksissä, media-alan järjestöissä, erilaisissa kansainvälisiin suhteisiin sekä kauppaan erikoistuneissa tehtävissä, kulttuurin ja koulutuksen alalla, kustantamoissa, käännösfirmoissa, lakifirmoissa sekä kirjanpito-alan yrityksissä. Joka vuosi noin 30 % opiskelijoista jatkaa opintojaan maisteri- tai tohtoriopintoihin kansainvälisissä huippuyliopistoissa kuten Oxford ja Harvard.

Tiedekunta perustettiin jo yli 70 vuotta sitten, ja siitä lähtien SEIS on valmistanut paljon päteviä ammattilaisia, joista monet ovat työskennelleet menestyksekkäästi diplomaatteina, kaupan alalla, toimittajina, kääntäjinä ja tulkkeina, englannin kielen opettajina ja tutkijoina. menestyneiden alumniemme joukossa ovat Kiinan entinen ulkoministeri Li Zhaoxing, entinen Kiinan WTO:n edustaja Sun Zhenyu, Kiinan varaulkoministeri Zhang Yesui, Kiinan entinen varaulkoministeri Fu Ying, Aasian investointipankin (AIIB) johtaja Jin Liqun, Kiinan New Yorkin pääkonsuli Zhang Qiyue, kuuluisat televisiojuontajat Yang Lan ja Xu Guhui sekä ulkoministeriön päätulkki Sun Ning.

Englannin kielen ja kansainvälisten opintojen tiedekunnalla on korkeatasoista akateemista osaamista, monipuolinen opetuskokemus ja vahva sitoutuminen työhönsä. Tällä hetkellä tiedekunnassa on 87 kokoaikaista työntekijää, joista 27 on professoria ja 28 apulaisprofessoria. 66 tiedekunnan jäsenellä on tohtorintutkinto. Vahva ja pätevä henkilökunta on tuonut tiedekunnalle hyvän maineen ja toimii englannin kielen opetuksen esimerkkinä Kiinassa.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC