BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

Taiteentutkimuksen tiedekunta

发布时间:2019-05-29

BFSU:n taiteentutkimuksen tiedekunta perustettiin vuonna 2011 kiinalaisen kansantaiteen tutkimusta varten ja edistämään sen kehittämistä sekä tunnetuksi tekemistä maailmalla.

BFSU:n Taiteen ja tutkimuksen tiedekunta tarjoaa kursseja kiinalaisen kansantaiteen teoriasta sekä tekniikoista, erityisesti Pekingin oopperasta. Kurssit on suunnattu BFSU:n opettajille ja opiskelijoille, kansainvälisille opiskelijoille, Pekingissä työskenteleville ja vapaaehtoistyötä Konfutse-instituutissa tekeville ulkomaalaisille, ja niiden tarkoitus on lisätä taiteellisuutta BFSU:n muihin opintoihin.

Kiinan kansantaiteella on rikas ja laaja perinne, ja alan tutkijoilla tulee olla alaan soveltuva lähestymistapa, perinpohjainen kulttuuritietous sekä käytännön kokemusta alasta. Tiedekuntamme on aina pyrkinyt kehittämään mallia, joka yhdistää opetuksen, tutkimuksen sekä viestinnän pystyäkseen parhaalla mahdollisella tavalla säilyttämään Kiinan erityislaatuista kansantaiteen perinnettä ja kehittämään sitä.

Taiteen tiedekunta tarjoaa myös ylempiä korkeakoulututkintoja. Tällä hetkellä tiedekunnassa on yhdeksän opiskelijaa, jotka erikoistuvat kiinalaisten perinteisten draamojen leviämiseen maailmalle. Tarjoamme taideopintoja, kiinalaisen ja ulkomaalaisen näyttämötaiteen sekä elokuvan kursseja, kirjallisuuden ja taiteen estetiikan kursseja, taiteeseen perehdyttäviä kursseja, kursseja länsimaisista kirjallisuusteorioista sekä näyttelemisen ja ohjaamisen peruskursseja.

Olemme onnistuneet yhdistämään taiteen teorian ja käytännön opetukseemme ja tutkimukseemme. Jatko-opiskelijamme osallistuvat aktiivisesti käännösprojektiin, jossa 100 Pekingin oopperan klassikkoa käännetään englanniksi. Yhdistämällä opiskelun ja harjoittelun opiskelijamme ovat omaksuneet syvän ymmärryksen kiinalaisen näyttämötaiteen alalta, ja heidän saavutuksensa akateemisesti ja käännösprojektissa ovat kumpikin saaneet tunnustusta asiantuntijoilta ja alan tuntijoilta.

Tällä hetkellä tiedekunnassa on 14 opettajaa, joista 6 professoria ja kaksi apulaisprofessoria. Kahdeksalla opettajalla on tohtorintutkinto.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC