BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

Kiinan opintojen kansaivälinen isntituutti

发布时间:2019-05-29

Kiinan opintojen kansainvälinen instituutti sai nykyisen nimensä vuonna 2015, ja se kehittyi Ulkomaisen sinologian kansallisesta tutkimuskeskuksesta, joka perustettiin marraskuussa 1996. Instituutin tutkimus keskittyy Kiinan kulttuurin opintoihin maailmanlaajuisesti ja sen tarkoituksena on levittää perinteistä kiinalaista kulttuuria ja siihen liittyviä innovaatioita. Instituutti seuraa kiinalaisen kulttuurin leviämistä maailmalla ja muinaisten kiinalaisten tekstien kääntämistä muille kielille. Se myös pyrkii löytämään teorioita ja metodeita, joista olisi apua näihin käännösponnistuksiin ja seuraa sinologian kehitystä eri maissa akateemisen historian näkökulmasta sekä arvioi ulkomaiden vaikutusta kiinalaiseen kulttuuriin. Instituutti myös seuraa tapoja, joilla eri maissa havainnoidaan Kiinaa selvittääkseen kiinalaisen kulttuurin merkityksen kulttuurienvälisessä kommunikaatiossa.

Instituutti koostuu ulkomaisen sinologian kansallisesta tutkimuskeskuksesta, kiinalaisen kulttuurin tutkimuskeskuksesta sekä tutkimuskeskuksesta, joka keskittyy arvioimaan ulkomaiden vaikutusta kiinalaiseen kulttuuriin. Akateemisiin aikakausjulkaisuihin kuuluvatInternational Sinology, Comparative Literature and Cross-Cultural Studies, Newsletter of International Confucian StudiesjaJournal of the History of Overseas Chinese Language Education. Instituutti toimii lisäksi puheenjohtajana organisaatioissa kuten International Association for Chinese Culture Studies, International Association for Chinese Language Education Studies ja the International Liaison Committee of International Confucian Association.

Kiinan opintojen kansainvälinen instituutti pitää erityisen tärkeänä kansainvälisesti suuntautuneiden tutkijalahjakkuuksien tukemista. Maisteri- ja tohtoriohjelmissamme tarjottavien vertailevan kirjallisuudentutkimuksen ja kulttuurienvälisten opintojen lisäksi instituutti tarjoaa myös maisteriopintoina Kiinan kulttuuriopintoja ja kansainvälistä sinologiaa, jotka ovat tarjolla myös kansainvälisille opiskelijoille. Kaikkia kursseja opetetaan englanniksi ja kiinaksi.

Toimintavuosien aikana instituutista on valmistunut yli 40 kansallista ja alueellista tai ministeritason tutkimusprojektia, se on julkaissut 76 kirjaa, 2 sanakirjaa, 29 käännöstyötä, 3 oppikirjaa sekä yli 100 akateemista tekstiä. Instituutti on palkittu kolmena peräkkäisenä vuonna menestyksestään yliopistollisena tutkimusinstituuttina, ja sillä on läheiset suhteet 33 yhdysvaltalaisen, brittiläisen, ranskalaisen, italialaisen, vatikaanilaisen, sveitsiläisen, venäläisen, intialaisen, japanilaisen, korealaisen, singaporelaisen, thaimaalaisen, malesialaisen, hong kongilaisen, macaolaisen ja taiwanilaisen yliopiston ja tutkimusinstituutin kanssa. Lisäksi instituutti on järjestänyt yli 100 luentoa ja yli 70 kansainvälistä akateemista kokousta ja pitänyt yllä läheisiä suhteita Kiinan muiden akateemisten organisaatioiden kanssa.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC