BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

Kansainvälisen journalismin ja viestinnän tiedekunta

发布时间:2019-05-29

Beijing Foreign Studies University on jo yli seitsemänkymmenen vuoden ajan kouluttanut tieteidenvälisiä ja monikielisiä lahjakkuuksia ja ollut kansallisesti johtava yliopisto. Siitä lähtien kun Kansainvälisen journalismin ja viestinnän tiedekunta (SIJC) perustettiin vuonna 2014, se on tarjonnut innovatiivisen opetustavan yhdistäessään vieraiden kielten opiskelun journalistiikkaan.

Tiedekunnan nimen lyhenne SIJC sopii myös yliopiston mottoon ”itsekuri, itsenäisyys, oikeudenmukaisuus ja yhteistyö” (self-discipline, independence, justice ja cooperation).

SIJC pohjautuu Englannin kielen ja kansainvälisten opintojen tiedekuntaan, ja tarkoituksena on opettaa opiskelijoille monipuolisesti taitoja, sujuva englannin kieli, toisen vieraan kielen taito sekä ammattimaisen toimittajan taidot. Opiskelijoita tuetaan kehittymään henkisesti, moraalisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti.

Tällä hetkellä tiedekunnassa on kolmentoista ihmisen opetushenkilökunta, joista neljä on professoreita ja kaksi apulaisprofessoreita. Kahdellatoista henkilökunnan jäsenellä on tohtorintutkinto. SIJC myös rekrytoi kiinalaisia ja ulkomaisia asiantuntijoita, media-alan asiantuntijoita ja journalisteja osa-aikaisiksi tai vieraileviksi professoreiksi. Apulaisdekaaniksi on nimetty ulkomainen viestinnän asiantuntija.

SIJC:n opetuksen ja tutkimuksen pääfokus on kansainvälisessä journalismissa, globaalissa viestinnässä, kulttuurienvälisessä viestinnässä, mediaetiikassa, mainonnan ja PR:n historiassa ja teoriassa, strategisessa viestinnässä ja journalismin historiassa ja teoriassa. Tiedekunnassa on tällä hetkellä noin 200 kandidaattiopiskelijaa ja 60 maisteriopiskelijaa, ja tohtoriohjelma alkaa 2016.

Alemman korkeakoulututkinnon opetussuunnitelma sisältää kolmenlaisia kursseja: englannin kieltä, journalismia ja viestintää sekä muita aineita kuten diplomatiaa, kulttuuritietoutta, politiikkaa jne. Tämän ohjelman opiskelijoiden odotetaan läpäisevän kansallinen englannin kielen testi TEM-8 (Test for English Major-Band 8) neljäntenä opiskeluvuonnaan ja kirjoittavan kandidaatintutkielmansa englanniksi.

Journalismin ja viestinnän kurssit on suunniteltu antamaan opiskelijoille tietoa median toimintatavoista, journalistisesta ajattelusta ja käytännön taitoja uutisten raportoinnissa, kirjoittamisessa ja editoinnissa. Useimmat kurssit opetetaan englanniksi. Tämän koulutusohjelman opiskelijoiden edellytetään myös opiskelevan englannin kieltä ja kirjallisuutta, lakia, kansainvälisiä suhteita, taloutta ja liikkeenjohtoa.

SIJC panostaa paljon kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijoita kannustetaan tuottamaan materiaalia kampuksen medioille, esimerkiksiFirst Mover-lehteen, joka on englanninkielinen kansallisiin ja kansainvälisiin uutisiin keskittyvä lehti,107 Investigation-sanomalehteen, joka on kiinankielinen syvälle aiheeseen menevä lehti, taiWenxin-lehteen, joka painottuu kirjallisuuteen. Lisäksi opiskelijat voivat tehdä harjoittelujaksoja monille mediataloille, joita ovat esimerkiksi Xinhua News Agency, China Daily, China Radio International, China’s Central Television (CCTV), Information Office of the State Council sekä Pekingissä sijaitsevat kansainväliset mediatoimijat. Harjoittelujakso on pakollinen osa opintoja.

Tiedekunnan laadukas koulutus ja riittävät harjoittelujaksot sekä erinomainen vieraiden kielten taito ja ammattimaiset taidot valmistavat opiskelijoita työelämään. Viime vuosina yhä useammat valmistuvat opiskelijat ovat jatkaneet opintojaan erinomaisissa kiinalaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa.

Tiedekunnasta valmistuvat opiskelijat työskentelevät journalisteina, toimittajina, kääntäjinä, PR-päälliköinä, opettajina ja tutkijoina. Monet työskentelevät seuraavilla aloilla:

  • valtionjohdossa ulkoministeriössä, kulttuuriministeriössä, valtion urheiluhallinnossa, valtion turvallisuusministeriössä, teollisuuden ja kaupan valtionhallinnossa.

  • Media-alalla Xinhua-uutistoimistossa, China Dailyssä, CCTV:llä, People’s Dailyssä ja monenlaisissa tehtävissä sanomalehtien, television, radion ja internetin parissa valtion organisaatioissa.

  • Ulkomaisten yritysten, kuten Associated Pressin ja muiden uutistoimistojen ja Bertelsmann and Marsin Kiinan toimistossa palveluksessa.

SIJC tarjoaa ympäri maailmaa sijaitsevien yhteistyöyliopistojen ansiosta opiskelijoilleen kansainvälistymismahdollisuuksia sekä kandidaatti- että maisteritason koulutusohjelmissa. Kandidaattitason partneriyliopistoihin kuuluvat Columbia University, University of Leicester, University of Queensland ja National University of Ireland Maynooth. Maisteriohjelmissa yhteistyötä tehdään BFSU-Boltonin kansainvälisen multimediajournalismin maisteriohjelman kanssa (joka on Kiinan opetusministeriön hyväksymä), Lancasterin yliopiston ja Auclandin yliopiston kanssa, ja lisäksi Wienin ja Salzburgin yliopistojen kanssa on tarjolla maisteritason opiskelijavaihto-ohjelmat. Kesäopetusta tarjoavat University of California at Berkeley sekä Cambridge University.

Tiedekunnan viestinnän tai journalismin kursseja suorittaville opiskelijoille taataan paitsi korkeatasoinen koulutus, myös laadukas kielenopetus, ja nämä antavat heille mahdollisuuden olla mukana Kiinan globaalissa kehityksessä.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC