BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

Võõrkeelte Õpetamise Riiklik Uurimiskeskus

Võõrkeelte Õpetamise Riiklik Uurimiskeskus (NRCFLE) asutati 2000. aastal. See arenes välja endisest Võõrkeelte Uurimiskeskusest ja on üles ehitatud teiste BFSU allüksuste nagu inglise keele osakonna, kogemusi ja teadmisi arvesse võttes. Haridusministeerium on ametlikult tunnustanud NRCFLE-d olulise humanitaar- ja sotsiaalteaduste uurimiskeskusena.

NRCFLE keskendub põhiliselt kahele uurimisvaldkonnale: võõrkeelte õpetamise teooriatele ja praktikale ning võõrkeelte uurimisele ja kontrastiivlingvistikale. Rakenduslikuslingvistikas keskendume võõrkeelte õpetamisele, õppimisele ja hindamisele. Meie eesmärkideks on: a) suuri uurimisprojekte läbi viies ja olulisi uurimistulemusi saavutades saada riiklikul tasemel oluliseks uurimiskeskuseks; b) arendada uuendusliku akadeemilise teadustöö tegemiseks välja tugev kõrgetasemeliste uurijate töörühm; c) luua võõrkeelte õpetamise ressursi- ja teabekeskus ning edendada selles valdkonnas akadeemilist vahetust; ja d) anda informatsiooni ja nõuandeid võõrkeelte õpetamise arendamiseks ja uuendamiseks Hiinas.

Praegu on NRCFLE-s 13 põhikohaga uurijat, sealhulgas kümme teadurit ja kaks abiteadurit. Neil kõigil on doktorikraad. Meil on lisaks neli doktorikraadiga osalise tööajaga uurijat Hiinast ja teistest riikidest. Teadustööle keskendudes oleme saavutanud palju mõjuvõimsaid tulemusi. Aastatel 2009–2015 tegelesime 46 ulatusliku teadusprojektiga, võitsime palju auhindu ning avaldasime 430 raamatut ja akadeemilist artiklit. Lisaks on NRCFLE-l oluline roll kõrgetasemeliste võõrkeeleuurijate väljaõpetamisel, pakkudes võõrkeelte õppimise ja uurimise ning rakenduslingvistika magistri- ja doktoriprogramme. Igal aastal võtame vastu umbes 20 magistranti ja 20 doktoranti. Hetkel on meie uurimiskeskuses järeldoktorantuuris viis uurijat.

Hiljuti avasime kolm allasutust:

Hariduskool 

Hariduskool avati 17. juunil 2015. Hariduskooli eesmärk on edendada pedagoogika uurimist, täiustada BFSU suutlikkust võõrkeelte õpetamisel ja õppejõudude täiendamisel ning õpetada välja suur hulk kvalifitseeritud võõrkeeleõpetajaid.

Hetkel on hariduskoolis viis professorit ja dotsenti, kellel kõigil on doktorikraad.

Oleme kümme aastat pakkunud koolitusi noortele ja keskealistele Hiina õppejõududele. Lisaks pakume koolitusi Pekingi põhikooli- ja algkooliõpetajatele. Tulevikus plaanime hakata koolitama ka eelkooli õpetajaid, et arendada välja täielik õpetajate koolitamise süsteem. Hariduskool teeb uuringuid põhiliselt kolmes valdkonnas: keeleõppekavad ja õpetamise uurimine; keeleõpetajate väljaõpe ning võrdlev haridus ja rahvusvahelised haridusuuringud.

Hiina võõrkeelte hindamiskeskus

Keskus loodi ametlikult 29. septembril 2014 eesmärgiga luua rahvusvaheliselt mõjuvõimas kõrgetasemeline võõrkeelte hindamise asutus Hiinas. NRCFLE ja BFSU kogemustele tuginedes tegeleb hindamiskeskus võõrkeeletestide ülesehituse ja hindamise uurimisega ning eriotstarbeliste testide koostamisega. Akadeemilise ja teenustele orienteeritud mittetulundusliku asutusena on meie eesmärgiks luua täielik testimise ja hindamise süsteem, mis hõlmab kogu selle valdkonna teenuste spektrit.

Rahvuslik Keelesobivuse Arengu Uurimiskeskus

Uurimiskeskus loodi 2014. aasta juulis, tuginedes NRCFLE keelepoliitika uuringutele. Haridusministeeriumi keeleteabe haldusasutuse ja BFSU hallatava teadusasutusena teeb uurimiskeskus uuringuid keele rolli kohta poliitikas ja diplomaatias, Hiina riigikeele sobivuse hindamise ja selleks teoreetilise raamistiku loomise kohta, Hiina keelega seotud inimressursside kohta, suurriikide keelepoliitika ja suuremate linnade võõrkeelte keelesobivusstandardite kohta, et teavitada vastavaid valitsusüksusi ja panustada Hiina majanduslikku ja sotsiaalsesse arengusse.

Aadress: Hiina Rahvavabariik, Peking, 100089, Haidiani linnaosa, Xisanhuan beilu 2.

Copyright@BFSU.Support by ITC