BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

Hispaania ja portugali keele osakond

BFSU hispaania keele programm loodi 1952. aastal ja portugali keele programm 1961. aastal. Mõlemad olid esimesed omataolised Hiinas. Aastate jooksul on hispaania ja portugali keele osakond andnud olulise panuse Hiina ja hispaania ning portugali keelt kõnelevate riikide vahelisse poliitilisse, majanduslikku ja kultuurilisse suhtlusesse.

1979. aastal volitati meie hispaania keele programm esimesena Hiinas andma magistrikraadi hispaania keeles ja 1996. aastal sai sellest Hiina esimene osakond, mis pakub hispaania keele alal doktorikraadi. 2010. aastal tunnustati osakonda olulise Pekingi teaduskeskusena.

Meie hispaania keele programmi eesmärgiks on koolitada hea keeleoskusega kompetentseid professionaale, kes töötavad eri sektorites, nagu diplomaatia, väliskaubandus, haridus, kultuur, teadus ja tehnoloogia ning meedia. Meie hispaania keele osakonnas on 25 õppejõudu, sealhulgas neli põhikohaga professorit ja viis dotsenti. Igal aastal värbame kaks välisõppejõudu. Meie portugali keele osakonnas on kaheksa õppejõudu, neist kuus on Hiina õpetajad ja kaks välismaa eksperdid.

Meie hispaania keele osakonnas kestab bakalaureuseprogramm neli aastat ja magistriprogramm kolm aastat, spetsialiseerudes lingvistikale, kirjandusele, tõlketeadusele või hispaaniakeelsete riikide uuringutele. Doktoriprogrammid kestavad 3–4 aastat ja nendel on kaks suunda: Ladina-Ameerika kirjandus või suuline tõlge. Ka meie portugali keele osakonnas kestab bakalaureuseprogramm neli aastat, millest esimesed kaks ja viimane aasta veedetakse Hiinas ning kolmas aasta välismaal. Magistriprogramm kestab kolm aastat ja sellel on kaks suunda: kirjalik tõlge või Brasiilia välispoliitika ja suhted Hiinaga.

Meie osakond on juhtiv keeleõppe- ja teaduskeskus Hiinas. Praeguseks oleme välja õpetanud 2500 hispaania keele professionaali (enam kui 2200 bakalaureust, üle 150 magistri ja 12 doktorit) ning rohkem kui 500 portugali keele professionaali. Pärast lõpetamist on nad tööd leidnud diplomaatidena, tõlkijate ja tõlkidena, professoritena, ajakirjanikena ja teistes valdkondades.

Hispaania ja portugali keele osakond on sõlminud vahetusõppe lepinguid esinduslike ülikoolidega hispaania ja portugali keelt kõnelevates riikides. Igal aastal saadame palju üliõpilasi nende riikide ülikoolidesse vahetusõppesse. Oleme koostöös Mehhiko Rahvusliku Autonoomse Ülikooliga rajanud Mehhiko Uuringute Keskuse, et edendada akadeemilisi vahetusõppe- ja kultuuriprogramme. Koostöös Lissaboni Ülikooliga oleme rajanud konsortsiumi edendamaks keelelist ja kultuurilist koostööd portugali ja hiina keele õpetamise valdkonnas neid keeli kõnelevate riikides.

Aadress: Hiina Rahvavabariik, Peking, 100089, Haidiani linnaosa, Xisanhuan beilu 2.

Copyright@BFSU.Support by ITC