BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

Rahvusvaheline Hiina uuringute instituut

Rahvusvaheline Hiina uuringute instituut sai oma praeguse nime 2015. aastal. See arenes välja Riiklikust Ülemerelise Sinoloogia Uuringute Keskusest, mis loodi 1996. aasta novembris. Instituut keskendub hiina kultuuri uuringutele üle maailma ning instituudi eesmärgiks on edendada traditsioonilist hiina kultuuri ja sellega seonduvaid uuendusi. Instituut tegeleb hiina kultuuri ülemaailmsete arenguradade uurimisega; vanahiina tekstide tõlkimise ajaloo, sellega seotud inimeste ja tõlgitud tekstide uurimisega, et töötada välja tõlkimise teooriaid ja meetodeid; sinoloogia arengu jälgimisega erinevates riikides akadeemilise ajaloo vaatepunktist; hiina kultuuri ülemaailmse mõju hindamisega ja selle uurimisega, kuidas eri riigid mõtestavad hiina kultuuri, et mõista hiina kultuuri tähtsust kultuuridevahelises suhtluses.

Instituut koosneb riiklikust ülemerelise sinoloogia uuringute keskusest, hiina kultuuri uuringukeskusest ja hiina kultuuri ülemerelise mõju hindamiskeskusest. Instituut avaldab mitut akadeemilist ajakirja, sealhulgas Comparative Literature and Cross-Cultural Studies, Newsletter of International Confucian Studies ja Journal of the History of Overseas Chinese Language Education. Lisaks on instituut Rahvusvahelise Hiina Kultuuriuuringute Assotsiatsiooni, Rahvusvahelise Hiina Keelehariduse Uuringute Assotsiatsiooni ja Rahvusvahelise Konfuutsiuse Assotsiatsiooni rahvusvahelise esinduskomitee juhtiv instituut.

Rahvusvaheline Hiina uuringute instituut tähtsustab rahvusvahelise perspektiiviga talentide väljaõpetamist. Lisaks võrdleva kirjanduse ja kultuuridevaheliste uuringute magistri- ja doktoriprogrammidele pakume hiina kultuuriuuringute ja rahvusvahelise sinoloogia magistriprogramme, mis on mõlemad avatud rahvusvahelistele üliõpilastele. Kõik kursused toimuvad nii hiina kui ka inglise keeles.

Aastate jooksul oleme viinud läbi üle 40 riikliku ja piirkondliku uurimisprojekti, avaldanud 76 raamatut, kaks sõnaraamatut, 29 tõlketeost ja õpikut ning lisaks üle 100 akadeemilise artikli.

Kolmandat aastat järjest on meid autasustatud väljapaistva tegevuse eest ülikoolitasemel uurimisasutusena. Meil on tihedad suhted USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia, Vatikani, Šveitsi, Venemaa, India, Jaapani, Korea Vabariigi, Singapuri, Tai, Malaisia, Hong Kongi, Macau ja Taiwaniga. Oleme korraldanud üle 100 loengu ja üle 70 rahvusvahelise akadeemilise kohtumise ning meil on tugevad suhted teiste Hiina akadeemiliste organisatsioonidega.

Aadress: Hiina Rahvavabariik, Peking, 100089, Haidiani linnaosa, Xisanhuan beilu 2.

Copyright@BFSU.Support by ITC