BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

Rahvusvahelise ajakirjanduse ja kommunikatsiooni teaduskond

Olles pühendunud interdistsiplinaarse haridusliku tausta ja mitme keele oskustega talendi arendamisele, on Pekingi Välisõpingute Ülikool olnud riiklikult esirinnas juba üle 70 aasta. Nüüdseks on BFSU seoses rahvusvahelise ajakirjanduse ja kommunikatsiooni teaduskonna (SIJC) asutamisega 2014. aastal välja arendanud uuendusliku õpetamismudeli, ühendades võõrkeeleõppe ajakirjandusliku väljaõppega.

SIJC tähistab ühtlasi kooli motot:selfdiscipline(enesedistsipliin),independence(iseseisvus),justice(õiglus) jacooperation(koostöö).

SIJC on välja arenenud inglise keele ja rahvusvaheliste uuringute instituudist, andes üliõpilastele laiaulatuslikke teadmisi, nagu inglise keele valdamine, teise võõrkeele oskus ning professionaalsele ajakirjanikule vajalikud oskused ja vilumus. Üliõpilasi julgustatakse arenema nii vaimselt, moraalselt, sotsiaalselt kui ka füüsiliselt.

Hetkel on teaduskonnas kolmteist õppejõudu, sealhulgas neli professorit ja kaks dotsenti. Neist kaheteistkümnel on doktorikraad. SIJC värbab ka osalise töökoormusega või külalisõppejõududena nii kodumaiseid kui ka välisõpetlasi, meediaeksperte ja ajakirjanikke. Kaasdekaaniks on määratud rahvusvaheline spetsialist strateegilises kommunikatsioonis.

SIJC-i põhilisteks huvideks õpetamises ja teadustöös on rahvusvaheline ajakirjandus, globaalne kommunikatsioon, kultuuridevaheline suhtlus, meediaeetika, reklaami ja suhtekorralduse teooria ja ajalugu, strateegiline kommunikatsioon ning ajakirjandusteooria ja ajalugu. Teaduskonnas on praegu umbes 200 bakalaureuseastme ja 60 magistriastme üliõpilast ning 2016. aastal alustab doktoriõppe programm.

Bakalaureuseastme õppekavas on kolm põhilist valdkonda: inglise keele oskused, ajakirjandus ja kommunikatsioon ning lisaks seotud õppeained, nagu avalik diplomaatia, kultuuriuuringud, poliitika jne. Selle programmi üliõpilastelt eeldatakse, et nad sooritavad neljandal õppeaastal riikliku inglise keele eksami TEM-8 (Test for English Major-Band8) ja kirjutavad oma bakalaureusetöö inglise keeles.

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni ainete eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmised sellest, kuidas meedia tegutseb, kuidas mõelda ajakirjanduslikult, ning ühtlasi arendada üliõpilaste praktilisi oskusi uudiste edastamisel, kirjutamisel ja toimetamisel. Enamikku aineid õpetatakse inglise keeles. Selle õppekava üliõpilased peavad lisaks võtma ka mooduleid inglise keelest ja kirjandusest, õigusteadusest, rahvusvahelistest suhetest, majandusteadusest või ärijuhtimisest.

SIJC peab väga oluliseks kogemuslikku õppimist. Üliõpilasi julgustatakse tegema kaastöid ülikoolilinnaku väljaannetele, näiteks ingliskeelsele ajalehele First Mover, mis keskendub nii riigisisestele kui ka rahvusvahelistele uudistele; hiinakeelsele ajalehele 107 Invertigation, mis sisaldab põhjalikke raporteid; või hiinakeelsele ajalehele Wenxin, mis keskendub kirjandusele. Lisaks saavad üliõpilased sooritada praktikat nii Xinhua Uudisteagentuuris, ajalehes China Daily, raadioringhäälingus China Radio International, Hiina Kesktelevisioonis (CCTV), Riiginõukogu Infobüroos, kui ka rahvusvahelistes meediaväljaannetes, mis asuvad Pekingis. Praktika sooritamine on programmi kohustuslik osa.

Meie kvaliteetne haridus ja korralik väljaõpe valmistavad üliõpilasi ette tööleasumiseks, oluline võõrkeelte tundmine ja professionaalsed oskused toetavad edasist haridus. Viimastel aastatel on üha enam meie lõpetanuid jätkanud õpinguid prestiižsetes ülikoolidesse nii Hiinas kui ka välismaal.

Kooli lõpetanud leiavad tööd ajakirjanikena, toimetajatena, tõlkijatena, suhtekorraldusjuhtidena või õpetajate ja uurijatena haridusvaldkonnas. Paljud on leidnud tööd järgmistes kohtades:

  • Keskvalitsuses, näiteks Välisministeeriumis, Kultuuriministeeriumis, Riiklikus Spordiadministratsioonis, Riigikaitse Ministeeriumis, Riiklikus Kaubandus-Tööstuskojas;

  • meediaväljaannetes, nagu Xinhua Uudisteagentuur, China Daily, CCTV, People’s Daily ja muudes peamistes riigitaseme institutsioonides, ning igal tasemel ajalehe-, televisiooni-, raadio- ja internetimeedias;

  • välismaistes asutustes nagu Associated Press ja muudes piiritagustes uudisteagentuurides, samuti Fortune Global 500 firma Bertelsmann and Mars Hiina kontoris.

SIJC teeb koostööd ülikoolidega üle maailma, pakkudes üliõpilastele tõeliselt rahvusvahelisi võimalusi nii bakalaureuse- kui ka magistritasemel. Meie bakalaureusetaseme programmide partnerite hulka kuuluvad Columbia Ülikool, Leicesteri Ülikool, Queenslandi Ülikool ja Iirimaa Riiklik Maynoothi Ülikool. Meie magistritaseme programmide partnerite hulka kuuluvad BFSU-Boltoni rahvusvahelise multimeedia ajakirjanduse magistriprogramm (heaks kiidetud Hiina Haridusministeeriumi poolt), Lancasteri Ülikool ja Aucklandi ülikool, magistritaseme üliõpilasvahetusprogramm Viini Ülikooli ja Salzburgi Ülikooliga ning suvekooli programmid California Ülikooliga Berkeley’s ning Cambridge’i Ülikooliga.

Üliõpilastele, kes võtavad meie kommunikatsiooni või ajakirjanduse kursuseid, on tagatud nii professionaalne haridustase vastaval erialal kui ka kvaliteetne keeleõpe, mis annavad neile võimaluse panustada Hiina rahvusvahelisse arengusse.

Aadress: Hiina Rahvavabariik, Peking, 100089, Haidiani linnaosa, Xisanhuan beilu 2.

Copyright@BFSU.Support by ITC