BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

Rahvusvahelise äri instituut

2001. aastal rajatud rahvusvahelise äri instituut (IBS) on üks BFSU suurimaid instituute. Pakume palju programme, sealhulgas tavalisi bakalaureuseprogramme, Hiina-välismaa ühendatud bakalaureuseprogramme, magistriprogramme, topeltbakalaureuse programme, doktoriprogramme ja ärijuhtide eriõppe programme. Instituudis on hetkel ligi 1000 bakalaureuseüliõpilast, 400 rahvusvahelist üliõpilast rohkem kui 50 riigist ja 200 välismaal vahetusõppeks ettevalmistava programmi üliõpilast.

IBS näeb vaeva selleks, et üliõpilaste teadmishimu kasvatamise kaudu edendada Hiina ärihariduse globaliseerumist ning õpetada välja tulevikule suunatud, meelekindlat, loomingulist ja otsustusvõimelist ärieliiti. IBS on seadnud eesmärgiks saada õppejõudude, üliõpilaste ja vilistlaste ühise pingutuse tulemusena Hiina esimeseks globaalseks ärikooliks, mis tähtsustab mitmekeelset, mitmekultuurilist ja mitmepiirkonnalist haridust. Pürgime liidriks Hiina ühendamisel ülejäänud maailmaga ja õpetame välja avatud meele ja sotsiaalse vastutustundega tulevasi ärijuhte.

Aastate jooksul on IBS saavutanud väljapaistvaid tulemusi õpetamises, teadustöös, ühiskondlikes teenustes ja rahvusvahelises koostöös. 2002. aastal tunnustati Hiina 211 projekti raames meie majandus- ja haldusosakonda ühe olulise teadusasutusena. 2007. aastal tunnustasid Hiina Haridusministeerium ja Rahandusministeerium IBS-i olulise rahvusvaheliste professionaalide väljaõpetamise keskusena. 2009. aastal autasustas Pekingi linnavalitsus IBS-i väljapaistvate ärijuhtide väljaõpetamise eest. 2012. aastal märgiti IBS ära kui eksperimentaalse hariduse riiklik näidismudel. Lisaks on Hiina Haridusministeerium valinud viis meie professorit eri arenguabi nõunikeks.

IBS-i jaoks on oluline globaalne lähenemine ja seetõttu teeme koostööd Euroopa ja Ameerika ülikoolidega, kiire majanduskasvuga riikidega ning riikidega, kuhu Hiina saab investeerida. IBS julgustab üliõpilasi osalema välismaal vahetusõppeprogrammides ja rahvusvahelistes kaubavahetustegevustes. Ühtlasi on IBS-il tihedad suhted Hiina valitsusega, ettevõtetega, finantsasutustega ja rahvusvaheliste ettevõtetega.

IBS on seadnud eesmärgiks kasutada oma globaalset perspektiivi, et panustada Hiina majanduskasvu, teha uuendusi majandus- ja ärijuhtimisuuringutes ning õpetada välja haritlasi. IBS pürgib globaalseks instituudiks, mis mängib olulist rolli Hiina majanduse arengus.

Aadress: Hiina Rahvavabariik, Peking, 100089, Haidiani linnaosa, Xisanhuan beilu 2.

Copyright@BFSU.Support by ITC