TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

发布时间:2019-04-15

Trung tâm Nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ Trung Quốc
Trung tâm Nghiên cứu khu vực Trung Quốc và Đông Âu
Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản
Trung tâm nghiên cứu Anh quốc
Trung tâm nghiên cứu Canada
Trung tâm nghiên cứu phát triển năng lực ngôn ngữ quốc gia
Cơ sở nghiên cứu văn hóa thế giới và giao lưu văn hóa nước ngoài tại Bắc Kinh
Trung tâm sáng tạo hợp tác thúc đẩy phát triển văn hóa Trung Quốc
Trung tâm đánh giá năng lực ngoại ngữ Trung Quốc
Viện nghiên cứu lịch sử toàn cầu
Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản học tại Bắc Kinh
Trung tâm nghiên cứu Hán học hải ngoại Trung Quốc
Phòng nghiên cứu văn học nước ngoài
Phòng nghiên cứu ngôn ngữ nước ngoài
Phòng nghiên cứu các vấn đề quốc tế
Trung tâm nghiên cứu văn hóa và  ngôn ngữ thế giới
Trung tâm Nghiên cứu Ngoại giao công chúng
Trung tâm Nghiên cứu tổ chức quốc tế và Liên hiệp quốc
Trung tâm nghiên cứu xây dựng pháp chế liêm chính Trung Quốc và nước ngoài
Trung tâm thông tin nghiên cứu Châu Á  thế giới
Phòng nghiên cứu giảng dạy cao đẳng đại học
Trung tâm nghiên cứu luật giáo dục Trung Quốc và các nước Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh
Trung tâm Nghiên cứu ngôn ngữ  và văn hóa Á Phi
Viện nghiên cứu con đường tơ lụa
Trung tâm nghiên cứu quyền sở hữu trí tuệ Đại học Ngoại ngữ  Bắc Kinh
Trung tâm Emirates Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh
Trung tâm Deutsche Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh
Trung tâm tiếng Nga
Trung tâm nghiên cứu giải quyết tranh chấp Quốc tế
Trung tâm nghiên cứu luật Anh- Mỹ
Cơ sở bồi dưỡng kiến thức pháp luật dành cho học viên ngòai trường của Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh
Trung tâm nghiên cứu Canada Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh
Trung tâm nghiên cứu khu vực nói tiếng Pháp tại Bỉ của trường Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh
Trung tâm nghiên cứu Quebec
Trung tâm nghiên cứu Thụy Sỹ tại trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh
Trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa dịch thuật
Trung tâm quan hệ Đông – Tây
Trung tâm nghiên cứu giới tính xã hội và các vấn đề toàn cầu
Trung tâm nghiên cứu Anh văn thương mại
Trung tâm nghiên cứu quản lí phát triển văn hóa đa vùng miền
Trung tâm nghiên cứu sản nghiệp và chế độ
Trung tâm nghiên cứu chiến lược và tổ chức xí nghiệp
Trung tâm nghiên cứu  khoa học quản lí
Trung tâm nghiên cứu kinh tế  thế giới và kinh tế các nước
Trung tâm nghiên cứu thương mại và tài chính quốc tế.
Trung tâm nghiên cứu Nhóm G20
Trung tâm nghiên cứu Trung và Đông Âu
Trung tâm nghiên cứu Phần Lan
Trung tâm nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ trực tuyến Trung Quốc
Trung tâm nghiên cứu Tây Á – Châu Phi
Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á
Trung tâm Nam Bắc Triều Tiên
Trung tâm nghiên cứu và giảng dạy tiếng Hàn.
Trung tâm nghiên cứu Nam Á
Học viện văn hóa ngôn ngữ Sirinđhom
Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc và Malaysia
Trung tâm nghiên cứu văn học Mỹ của Hoa kiều
Trung tâm nghiên cứu Hoa Kỳ
Trung tâm nghiên cứu dịch thuật
Trung tâm nghiên cứu Anh quốc
Trung tâm nghiên cứu Australia
Trung tâm nghiên cứu Ireland
Trung tâm nghiên cứu  Canada
Trung tâm nghiên cứu truyền thông quốc tế
Trung tâm nghiên cứu văn hóa đa vùng miền học viện Anh ngữ Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh
Trung tâm nghiên cứu Hoa kiều toàn cầu
Ủy ban nghiên cứu và phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh
Phòng nghiên cứu kinh tế thế giới
Phòng nghiên cứu văn hóa và triết học
Trung tâm nghiên cứu Dịch học và Nho học trường Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh
Trung tâm nghiên cứu tài sản văn hóa
Trung tâm thông tin  giảng dạy Hán ngữ quốc tế
Trung tâm nghiên cứu văn học so sánh và văn hóa đa vùng miền
Trung tâm nghiên cứu phát triển tài nguyên giảng dạy Hán ngữ quốc tế Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh
Trung tâm nghiên cứu tiếng Anh chuyên ngành đặc biệt
Trung tâm giao lưu giáo dục văn hóa Trung Quốc- Canada
Trung tâm nghiên cứu Srilanka
Trung tâm Indonesia
Trung tâm  ngôn ngữ văn hóa
Trung tâm nghiên cứu Ba Lan
Trung tâm nghiên cứu thông tấn báo chí
Trung tâm nghiên cứu luân lí đạo đức nghề truyền thông và chính sách pháp quy
Trung tâm nghiên cứu Mexico
Trung tâm nghiên cứu các quốc gia và khu vực sử dụng tiếng Pháp
Trung tâm nghiên cứu Bắc Âu
Trung tâm nghiên cứu luật Trung Quốc – Châu Phi
Trung tâm nghiên cứu văn học đương đại Pháp

Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC