TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

Đệ nhất phu nhân Sri Lanka Maithree Wickremesinghe đến thăm Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh

发布时间:2023-11-04

Ngày 17/10, Giáo sư Maithree Wickremesinghe, đệ nhất phu nhân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, đã đến thăm trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và có bài phát biểu, giao lưu với hơn 300 giáo viên và sinh viên đến từ hơn 10 học viện trong đó có Học viện Quốc tế và Học viện Châu Á của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Bí thư Đảng ủy của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh Vương Định Hoa đã tham dự hoạt động này và có bài phát biểu.


Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC