TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

Hiệu trưởng Trường Đại học Queensland (Úc) Deborah Terry đã thăm Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh

发布时间:2023-05-25

Vào ngày 31 tháng 3, Hiệu trưởng Trường Đại học Queensland (Úc) Deborah Terry đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và Phó Bí thư Đảng ủy Dương Đan đã gặp gỡ và tiếp đoàn của Hiệu trưởng Trường Đại học Queensland Deborah Terry, hai bên đã ký lại “Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và Trường Đại học Queensland”.


Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC