TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

Hiệu trưởng Trường Đại học quốc gia Belarus Andrei Karol đã thăm Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh

发布时间:2023-05-25

Ngày 23/3, Hiệu trưởng Trường Đại học quốc gia Belarus Andrei Karol dẫn đầu đoàn công tác thăm Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và Phó Bí thư Đảng ủy Dương Đan đã gặp gỡ ông Andrei Karol, hai bên đã ký kết "Thỏa thuận trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và Trường Đại học quốc gia Belarus".


Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC