TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu đã đến thăm Trường Đại Học Ngoại Ngữ Bắc Kinh

发布时间:2023-03-14

Ngày 1 tháng 3, phó giám đốc Ban Đối ngoại Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu Từ Kiếm Phong đã đến thăm Trường Đại Học Ngoại Ngữ Bắc Kinh. Phó hiệu trưởng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cổ Đức Trung đã tiếp ông Từ Kiếm Phong, hai bên đã có cuộc hội thảo trao đổi v đường dây nóng phục vụ về phiên dịch đa ngôn ngữ cho Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu.

Hai bên đã tiến hành trao đổi sâu sắc v tình hình hoạt động của trung tâm dịch vụ đa ngôn ngữ, tuyển dụng thanh niên tình nguyện cho Đại hội thể thao châu Á và việc đảm bảo các dịch vụ tình nguyện.

Sau cuộc hội thảo, đoàn khách mời của ông Từ Kiếm Phong đã đến thăm Trung tâm Dịch vụ Đa ngôn ngữ Bắc Kinh, thăm hỏi các nhân viên phục vụ ngôn ngữ trực ban và thăm Bảo tàng Ngôn ngữ Thế giới của Trường Đại Học Ngoại Ngữ Bắc Kinh.

Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC