TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

Bộ sách thành quả bước đầu của dự án Dịch thuật các tác phẩm kinh điển Trung-Lào do các giáo viên Học Viện Châu Á Trường Đại Học Ngoại Ngữ Bắc Kinh tham gia đã được phát hành

发布时间:2023-03-14

Ngày 24 tháng 2, tại Hội nghị Đặt hàng sách Bắc Kinh lần thứ 35, "Chương trình dịch thuật các tác phẩm kinh điển châu Á" Lễ phát hành bộ sách mới đầu tiên của dự án dịch thuật các tác phẩm kinh điển Trung-Lào đã được tổ chức tại Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh.

Giáo sư Lục Uẩn Liên, phó giáo sư Lý Tiểu Nguyên và giáo Lục Tuệ Linh của phòng nghiên cứu và Giảng dạy Ngôn ngữ Lào Học viện Châu Á Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh đã dịch ba tác phẩm bao gồm "Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane", "Hai chị em" và "Vua Khumburo", đây thành quả bước đầu của dự án Dịch thuật các tác phẩm kinh điển Trung-Lào đã được xuất bản và phát hành.

Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC