TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

Trang web đa ngôn ngữ của Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh mới được nâng cấp và 6 trang web đầu tiên chính thức được ra mắt

发布时间:2022-10-12

Vào ngày 25 tháng 9, trang web đa ngôn ngữ của Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh đã hoàn thành việc sửa đổi và nâng cấp, và 6 trang web bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và tiếng Nhật đã chính thức ra mắt.

Địa chỉ trang web đa ngôn ngữ:

Tiếng Anh: http://en.bfsu.edu.cn/

Tiếng Ả Rập: https://global.bfsu.edu.cn/ar/

Tiếng Pháp: https://global.bfsu.edu.cn/fr/

Tiếng Nga: https://global.bfsu.edu.cn/ru/

Tiếng Tây Ban Nha: https://global.bfsu.edu.cn/es/

Tiếng Đức: https://global.bfsu.edu.cn/de/

Tiếng Nhật: https://global.bfsu.edu.cn/ja/


Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC