TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

20 cuốn sách trong Bộ sách Văn hóa và giáo dục Quốc gia “Một vành đai, một con đường” đã được xuất bản

发布时间:2022-10-12

Gần đây, các cuốn sách “Nghiên cứu Văn hóa và Giáo dục Ấn Độ”, “Nghiên cứu Văn hóa và Giáo dục Iran”, “Nghiên cứu Văn hóa và Giáo dục Cuba” và “Nghiên cứu Văn hóa và Giáo dục Kenya” trong Bộ sách Giáo dục-Văn hóa Quốc gia “Một vành đai, Một con đường” (sau đây gọi tắt là “Bộ sách”) đã lần lượt được xuất bản. Hai mươi cuốn của Bộ sách chuyên khảo đã được xuất bản hoàn thiện, nội dung sách bao hàm tình hình quốc gia, văn hóa truyền thống, lịch sử giáo dục, giáo dục mầm non, giáo dục cơ bản, giáo dục cao đẳng và đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục người lớn, bồi dưỡng giáo viên, chính sách giáo dục, quản lý giáo dục và sự trao đổi giáo dục với Trung Quốc của 20 quốc gia dọc theo “Một vành đai, một con đường”, gồm Albania, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ethiopia, Angola, Bắc Macedonia, Congo (Brazzaville), Cuba, Kenya, Mông Cổ, Maroc, Mozambique, Nepal, Senegal, Tajikistan, Tanzania, Ukraine, Singapore, Iran, Ấn Độ và Jordan, v.v.. Bộ sách mở ra cho người đọc một cánh cửa và một góc nhìn để tìm hiểu tổng quan về văn hóa và giáo dục của các quốc gia, đồng thời sách cũng cung cấp tài liệu tham khảo, đưa ra những ý kiến và suy nghĩ, gợi cảm hứng cho sự cải cách và phát triển nền giáo dục của Trung Quốc.


Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC