TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

Lễ ra mắt số đầu tiên của tạp chí "Nho giáo quốc tế" (bản tiếng Anh) và hội thảo học thuật được tổ chức tại Trường Đại Học Ngọai Ngữ Bắc Kinh

发布时间:2022-09-08

Ngày 26 tháng 8, lễ ra mắt số đầu tiên của tạp chí "Nho giáo quốc tế" (bản tiếng Anh) của Nhà Xuất Bản Nghiên cứu và Giảng dạy Ngoại ngữ và hội thảo học thuật được tổ chức do Hội Liên Hiệp Nho giáo quốc tế và Trường Đại Học Ngọai Ngữ Bắc Kinh phối hợp tổ chức đã được diễn ra tại Trường Đại Học Ngọai Ngữ Bắc Kinh. Hội trưởng Hội Liên Hiệp Nho giáo Quốc tế Lưu Diên Đông đã có một bài phát biểu bằng văn bản trong hội thảo.

Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Nho giáo Quốc tế Trần Lai, Phó Hội trưởng Hội Liên Hiệp Nho giáo Quốc tế Vương Niệm Ninh, Trương Học Trí, Lý Nham, Vương Học Điển, An Lạc Triết, Tổng Thư ký Hội Liên Hiệp Nho giáo Quốc tế Giả Đức Vĩnh, Tổng biên tập của "Nho giáo quốc tế" (bản tiếng Anh), Hiệu trưởng kiêm Phó Bí thư Đảng ủy của Trường Đại Học Ngoại Ngữ Bắc Kinh Dương Đan, Trưởng Phòng Giảng dạy Xuất bản Vụ Khoa học Xã hội Bộ Giáo dục Trần Duệ, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Tập đoàn, Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục và Nghiên cứu Ngôn ngữ Nước ngoài Vương Phương đã tham dự hội nghị. Trần Duệ, Trần Lai, Giả Đức Vĩnh và Dương Đan cùng công bố số đầu tiên của tạp chí Nho giáo Quốc tế mới (bản tiếng Anh). Hội nghị do Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy kiêm Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Ngọai Ngữ Bắc Kinh Triệu Cương chủ trì.

"Nho giáo quốc tế" là một ấn phẩm quan trọng của Hội Liên Hiệp Nho giáo quốc tế, là cầu nối quan trọng thúc đẩy đối thoại văn minh, dẫn đầu đổi mới học thuật, thể hiện những thành quả nghiên cứu xuất sắc và xây dựng mối quan hệ giữa nhân dân các nước. Hội Liên Hiệp Nho giáo quốc tế sẽ ra mắt phiên bản tiếng Trung với sự hợp tác của Đại học Thanh Hoa vào tháng 5 năm 2021. Việc xuất bản phiên bản tiếng Anh tiếp tục thúc đẩy sự phổ biến và quảng bá về Nho giáo và văn hóa truyền thống Trung Quốc trên thế giới, cung cấp trí tuệ và tư duy Trung Quốc để giải quyết các vấn đề và nguy cơ trên thế giới ngày nay, đồng thời xây dựng một nền tảng tương tác để đổi mới tư tưởng và trao đổi thảo luận cho các chuyên gia nội địa và nước ngoài trong việc nghiên cứu Nho giáo và văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC