TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

Trường Đại Học Ngọai Ngữ Bắc Kinh tổ chức Diễn đàn cao cấp tiên phong về Lý luận và thực tiễn giáo dục ngoại ngữ

发布时间:2022-07-27

Ngày 12 tháng 7, " Diễn đàn cao cấp tiên phong về Lý luận và thực tiễn giáo dục ngoại ngữ " do Học viện tiếng Anh của Trường Đại Học Ngọai Ngữ Bắc Kinh và Nhà Xuất Bản Nghiên cứu và Giảng dạy Ngoại ngữ phối hợp tổ chức đã được tiến hành trực tuyến. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu Trưởng của Trường Đại Học Ngọai Ngữ Bắc Kinh Tôn Hữu Trung đã tham dự lễ khai mạc và có bài phát biểu.

Giáo sư Diane Larsen-Freeman của Trường Đại học Michigan, Giáo sư Matthew E. Poehner của Trường Đại học Pennsylvania, Giáo sư Văn Thu Phương của Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, Giáo sư Vương Sơ Minh của Trường Đại học Ngoại ngữ Quảng Đông, Giáo sư Vương Tường của Trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Giáo sư Từ Cẩm Phân của Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung, Giáo sư Trương Liên của Trường Đại Học Ngọai Ngữ Bắc Kinh đều có bài phát biểu mang tên "Sự gợi mở và ứng dụng của lý thuyết hệ thống động phức hợp vào giáo dục ngoại ngữ", "Lý thuyết văn hóa xã hội được coi là định hướng phát triển của Lý luận giáo dục ngôn ngữ thứ hai "," Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả giàng dạy ngoại ngữ "," Từ giàng dạy ngoại ngữ đến giáo dục ngoại ngữ: việc xây dựng và phát triển hệ thống chương trình tiếng Anh tiểu học và trung học cơ sở trong thời kỳ mới "," Tích hợp nội dung ngôn ngữ đặc sắc Trung Quốc: yêu cầu của giáo dục ngoại ngữ trong thời kỳ mới ”,“ Nghiên cứu xây dựng bản sắc nghề nghiệp của giáo viên ngoại ngữ trong các trường cao đẳng và đại học”, cùng thảo luận về bước tiên phong trong phát triển lý luận và thực tiễn trong giáo dục ngoại ngữ.


Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC