TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH

Trường Đại Học Ngọai Ngữ Bắc Kinh tổ chức Diễn đàn Hợp tác và phát triển khu vực Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc năm 2022

发布时间:2022-06-20

Diễn đàn Hợp tác và phát triển khu vực Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc (Trung-Nhật-Hàn) năm 2022 do Trường Đại Học Ngọai Ngữ Bắc Kinh chủ trì đã được tổ chức trực tuyến từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 5. Chủ đ của diễn đàn này là "Hợp tác khu vực Trung-Nhật-Hàn và Khu vực Đông Á trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực". Hiệu trưởng kiêm Phó Bí thư Đảng ủy của Trường Đại Học Ngoại Ngữ Bắc Kinh Dương Đan cùng hơn 60 chuyên gia và học giả đến từ hơn 10 trường đại học, học viện trong và ngoài nước như Trường Đại Học Ngoại Ngữ Bắc Kinh, Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh đối ngoại, Trường Đại học Sơn Đông, Trường Đại học Phúc Đán, Trường Đại học Nam Khai, Viện Nghiên cứu Kinh tế Đông Bắc Á (ERINA), Trường Đại học Kyoto, Trường Đại học Chungnam Quốc gia Hàn Quốc, v.v. đã tham dự diễn đàn.

Hội nghị đã tổ chức năm diễn đàn với các chủ đề khác nhau, lần lượt là "Hợp tác quốc tế Trung-Nhật-Hàn về phòng chống thiên tai và bảo đảm an ninh", "Trung-Nhật-Hàn tin cậy chính trị và hợp tác cùng sống", "Hội nhập kinh tế khu vực Trung-Nhật-Hàn ","Tăng cường và xây dựng lại chuỗi giá trị Trung-Nhật-Hàn "và ''Hợp tác Đông Bắc Á trong sự cạnh tranh với các nước lớn''. Các chuyên gia và học giả từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã chia sẻ kết quả nghiên cứu của họ từ các góc độ khác nhau và tiến hành các cuộc thảo luận chuyên sâu.

 

Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC